Trang thong tin dien tu tinh Quang Binh
 
Thủ tục hành chính Văn bản mới Thư điện tử English Cổng TTĐT (thử nghiệm)
 
Sở Nội vụ
 
 

 
 
 Bản in     Gởi bài viết  
So Noi vu

Trụ sở: Sở Nội vụ

Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 04 Trần Hưng Đạo - TP Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3850987; (052) 3822321

- Fax: (052) 3822321

- Email: snv@quangbinh.gov.vn

- Website: http://snv.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

Giám đốc: Nguyễn Văn Sơn

- Điện thoại: (052) 3823545

- Email: sonnv.snv@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Cẩm Sơn

- Điện thoại: (052) 3859987

- Email: sonnc.snv@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Hoàng Văn Cường

- Điện thoại: (052) 3821145

- Email: cuonghv.snv@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Trần Thế Vương

- Điện thoại: (052) 3828568

- Email: vuongth.snv@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Võ Ngọc Thanh

- Điện thoại: (052) 3818262

- Email: thanhvn.snv@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Đặng Phúc Duệ

- Điện thoại: (052) 3822064

- Email: duedp.btdkt@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Đậu Đình Minh

- Điện thoại: (052) 3828545

- Email: minhdd.snv@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC TỔ CHỨC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:

1- Văn phòng:

Điện thoại: (052) 3850987; (052) 3822321

Fax: (052) 3822321

2- Thanh tra Sở:

Điện thoại: (052) 3821457

3- Phòng Công chức - Viên chức:

Điện thoại: (052) 3823788

4- Phòng Tổ chức - Biên chế:

Điện thoại: (052) 3841935; (052) 3851615

5- Phòng Cải cách hành chính:

Điện thoại: (052) 3844480

6- Phòng Xây dựng chính quyền:

Điện thoại: (052) 3821147

7- Phòng QLNN về thanh niên:

Điện thoại: (052) 3851615

 

III. CÁC BAN, CHI CỤC TRỰC THUỘC SỞ:

1- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh:

+ Địa chỉ: Số 08 - Hùng Vương - TP Đồng Hới

+ Điện thoại: (052) 3844556; (052) 3844557

2- Ban Tôn giáo tỉnh:

+ Địa chỉ: Số 01 - Hoàng Hoa Thám - TP Đồng Hới

+ Điện thoại: (052) 3841943

3- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh:

+ Địa chỉ: Số 58 - Lý Thường Kiệt - TP Đồng Hới

+ Điện thoại: (052) 3851105


[Trở về]
Xem thêm:
     Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nội vụ.
     Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh
     Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thi đua - Khen thưởng
     Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tôn giáo
     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ
     Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở.
     Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở.
     Chức năng, nhiệm vụ của Phòng tổ chức - Biên chế.
     Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công chức - Viên chức.
     Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Cải cách hành chính.
 
 
  
   
Sơ đồ website    |    Gửi bài cho BBT    |    Weblinks    |    Trao đổi - Góp ý    |    Liên hệ quảng cáo
Top
 

© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH

Cơ quan quản lý và vận hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Địa chỉ: Số 06 Hùng Vương - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại: (052) 3823457; Email: banbientap@quangbinh.gov.vn

Ghi rõ nguồn "" khi phát hành lại thông tin từ Website này