Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị đã thực sự đi vào cuộc sống và đem lại nhiều kết quả trên các mặt phát triển của đời sống, kinh tế - xã hội tỉnh

23:53, Thứ Năm, 4-8-2022

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 04/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị. 

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND và các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, đến nay, kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những thành tựu đáng kể, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2004 - 2009 đạt khá cao, quy mô nền kinh tế không ngừng được nâng lên. Năm 2004, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành đạt 3.575 tỷ đồng, đến năm 2019 tăng lên đạt 39.223 tỷ đồng, gấp 11 lần; năm 2020 đạt 41.915 tỷ đồng, gấp 11,7 và năm 2021 đạt  44.775 tỷ đồng, gấp 12,5 lần so với năm 2004. Bình quân giai đoạn 2005 - 2020 tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 7,8%; năm 2021 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 4,8%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng nhìn chung ít có sự chuyển dịch. Năm 2004, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 28,5% (bao gồm cả thuế sản phẩm, trừ trợ cấp sản phẩm), đến năm 2019 chiếm 27,8%, năm 2020 chiếm 28,1%, năm 2021 chiếm 29,1%. Khu vực dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ trọng dịch vụ năm 2004 chiếm 39,0%, đến năm 2019 chiếm 52,8%; tuy nhiên tác động của dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến khu vực dịch vụ nên tỷ trọng dịch vụ năm 2020 giảm xuống còn 50,2% và năm 2021 còn 49,5%. Tỷ trọng vực nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm khá rõ nét, năm 2004 chiếm 32,5%, đến năm 2019 giảm xuống còn 19,4%, năm 2020, 2021 là 21,7 và 21,4%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2019 đạt 6.179 tỷ đồng; năm 2020 đạt 6.225 tỷ đồng; năm 2021 đạt 7.859,7 tỷ đồng, gấp 16,7 lần năm 2004. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương năm 2004 là 670 tỷ đồng, năm 2020 là 8.035 tỷ đồng. Các ngành Du lịch, Công nghiệp, Nông nghiệp và kinh tế nông thôn, Giáo dục, hệ thống kết cấu hạ tầng, các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp, giao thông, quy hoạch ngày càng phát triển nhanh và đồng bộ…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ngành đã phân tích, làm rõ hơn về những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ và thống nhất mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Phó Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh về những thành tựu của tỉnh Quảng Bình đã đạt được; đồng thời khẳng định Nghị quyết 39-NQ/TW đã thực sự phát huy hiệu quả, đi vào trong tất cả các lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội tỉnh. Bên cạnh đó, đồng chí cũng gợi ý các nội dung trọng tâm để tỉnh tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, kế hoạch phát triển thời gian tới như: Cần chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để thực hiện tốt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu các ngành kinh tế, phát huy hơn nữa tiềm năng kinh tế biển; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực tài nguyên; gắn kết hơn nữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội; đặc biệt là thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị có những chủ động, sáng tạo để mỗi ngành, địa phương có những phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới

Bên cạnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Ban Kinh tế Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn các cấp, ngành Trung ương tiếp tục có những quan tâm, hỗ trợ, định hướng kịp thời để tỉnh phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. Cùng với đó, đồng chí cũng đã có những chỉ đạo cụ thể đối với từng ngành, lĩnh lực, các địa phương trong tỉnh, đồng thời yêu cầu các đơn vị có những chủ động, sáng tạo để mỗi ngành, địa phương có những phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới…

PV Hồng Lựu
 

Các tin khác