Triển khai Dự án Hỗ trợ bảo tồn và bảo vệ Gà lôi lam mào trắng ở Việt Nam tại địa bàn huyện Lệ Thủy

9:48, Thứ Tư, 14-9-2022

(Quang Binh Portal) - Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam vừa có Quyết định phê duyệt khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức để thực hiện Dự án Hỗ trợ bảo tồn và bảo vệ Gà lôi lam mào trắng ở Việt Nam.

Theo đó, Dự án Hỗ trợ bảo tồn và bảo vệ Gà lôi lam mào trắng ở Việt Nam do Vườn thú Berlin (Đức) và Quỹ Bảo tồn thiên nhiên Keidaren (Nhật Bản) tài trợ với kinh phí 20.000 EUR và 4.070.000 JPI tương đương 1.199.580.000 đồng. Chủ Dự án là Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt.

Dự án được thực hiện tại địa bàn huyện Lệ Thủy từ tháng 9/2022 - 8/2023 với các hoạt động chủ yếu: Xây dựng vận hành trạm nhân nuôi bảo tồn Gà lôi lam mào trắng và trung tâm giáo dục môi trường; chuẩn bị nguồn giống với số lượng, chất lượng phù hợp (được huấn luyện các tập tính hoang dã và thích nghi với điều kiện khí hậu thời tiết trong vùng phân bố lịch sử của loài này) cho chương trình tái thả, phục hồi loài này trong tự nhiên; tuyên truyền, nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là thanh, thiếu niên, khách du lịch về bảo vệ thiên nhiên, động vật hoang dã nói chung, Gà lôi lam mào trắng nói riêng.

PV Hồng Mến
 

Các tin khác