Tập trung chỉ đạo để nâng cao chất lượng, số lượng hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

9:47, Thứ Năm, 15-9-2022

(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể để đánh giá tình hình kinh tế tập thể 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 tổ chức vào chiều ngày 13/9/2022. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh; đại diện các sở, ngành và đơn vị liên quan. 

Theo báo cáo tại cuộc họp, tính đến ngày 31/8/2022, toàn tỉnh có 417 hợp tác xã đang hoạt động với 134.180 thành viên và 4.775 lao động thường xuyên, thu nhập bình quân của người lao động đạt 4,9 triệu đồng/tháng; 631 tổ hợp tác, trong đó có 504 tổ hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, 117 tổ khai thác hải sản trên biển, 10 tổ nuôi trồng và chế biến thủy sản.

Đặc biệt, hiện nay, toàn tỉnh có 73 hợp tác xã nông nghiệp, thủy sản tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên, trong đó có 38 hợp tác xã với 54 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, 33 hợp tác xã áp dụng công nghệ cao trong sản xuất.

8 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất, kinh doanh của lĩnh vực kinh tế tập thể được khôi phục và phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tín dụng, thương mại, dịch vụ, xây dựng. Các hợp tác xã tiếp tục tổ chức sản xuất, kinh doanh theo hướng áp dụng sản xuất công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn OCOP, hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm địa phương gắn với quy hoạch vùng sản xuất, góp phần khẳng định được vai trò quan trọng trong việc tác động, hỗ trợ sản xuất kinh tế hộ ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, một số hợp tác xã hoạt động chưa ổn định, hiệu quả sản xuất, kinh doanh chưa cao; mức độ liên kết giữa các hợp tác xã và doanh nghiệp trong việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa còn hạn chế. Nhiều hợp tác xã chưa bắt kịp với công nghệ 4.0, khó khăn trong thực hiện chuyển đổi số. Các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã đến từng hợp tác xã còn ít; điều kiện hỗ trợ hoạt động hợp tác xã còn khó khăn...

Phát biểu tại cuộc họp, Trưởng ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của các hợp tác xã, tổ hợp tác trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các hợp tác xã, tổ hợp tác và yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo để nâng cao chất lượng, số lượng các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; tăng cường tuyên truyền Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; kiện toàn, củng cố và nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, tập trung nguồn lực xây dựng thành công các mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý, hoạt động của hợp tác xã để nâng cao hiệu quả sản xuất; tạo sự liên kết giữa các hợp tác xã nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa tập trung cho thị trường…

PV Mai Anh

Các tin khác