Chi tiết bài viết

Triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

16:29, Thứ Năm, 19-1-2023

(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 18/01/2023, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố triển khai Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ và Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 13/1/2023 của UBND tỉnh về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình bày những nội dung cơ bản Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 57/KH-UBND của UBND tỉnh về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đó, đối tượng lấy ý kiến là các tầng lớp Nhân dân ở trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tổ chức kinh tế khác… Nội dung lấy ý kiến là toàn bộ nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo cách thức góp ý trực tiếp bằng văn bản hoặc thư điện tử. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 03/01 - 15/3/2023.

Hội nghị đã tập trung thảo luận về cách thức tổ chức, công tác chuẩn bị tài liệu, bảo đảm kinh phí để triển khai lấy ý kiến đúng yêu cầu đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa của việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), góp phần bảo đảm quyền làm chủ, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị nghiêm túc quán triệt nội dung các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh để việc triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, trọng tâm và thời gian theo quy định.

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)