Chi tiết bài viết

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết Kế hoạch phối hợp về công tác dân vận năm 2023

13:55, Thứ Sáu, 10-3-2023

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 10/3/2023, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp về công tác dân vận năm 2023 do đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì. Tham dự hội nghị có đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ...

Năm 2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã phối hợp tham mưu thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, đặc biệt là tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó chú trọng vào thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động; xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị; cải cách hành chính, chuyển đổi số. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp xây dựng kế hoạch công tác dân vận sát yêu cầu thực tiễn; đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương và tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh gắn với công tác dân vận thành các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách… để thực hiện phù hợp thực tiễn, đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.  

Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài cũng được các cấp, ngành quan tâm và từng bước nâng cao chất lượng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh không còn tồn đọng vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài. Trong năm, các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp 1.901 lượt công dân, so với cùng kỳ năm 2021 tăng 1.150 lượt.

Tuy nhiên, công tác phối hợp vẫn còn những hạn chế như: Việc phối hợp cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận thành các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách ở một số địa phương có nội dung hiệu quả chưa cao; trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận của chính quyền, việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện có lúc, có nơi chưa thường xuyên và chưa quyết liệt. 

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết Kế hoạch phối hợp về công tác dân vận năm 2023

Tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ký kết Kế hoạch phối hợp về công tác dân vận năm 2023. Theo đó, hai cơ quan sẽ phối hợp thực hiện 15 nội dung, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận chính quyền; xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm trên địa bàn huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới; đẩy mạnh công tác dân vận của các cơ quan tư pháp; kiểm tra một số sở, ban, ngành và UBND cấp huyện về thực hiện công tác dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023…

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao hoạt động của chương trình phối hợp giữa cơ quan trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh, năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là trong công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh, do đó hai cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp tăng cường lãnh đạo để công tác dân vận thực sự đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả cao. Đồng chí cũng thống nhất với 15 nội dung phối hợp giữa hai cơ quan về công tác dân vận năm 2023; đồng thời yêu cầu các cấp, ngành đẩy mạnh công tác phối hợp với Ban Dân vận các cấp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm đạt kết quả cao nhất.. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Dân vận và các đoàn thể tiếp tục phát huy kết quả công tác, chủ động chia sẻ, tham mưu để thực hiện tốt Kế hoạch phối hợp trong thời gian tới.

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)