Chi tiết bài viết

Công bố mở vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước

16:47, Thứ Sáu, 10-3-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 10/3/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 511/QĐ-UBND về việc công bố mở vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước.

Theo đó, UBND tỉnh công bố vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước. Cụ thể, khu vực hoạt động số 1: Vùng nước dọc theo bãi biển Nhật Lệ và Quang Phú; có chiều dài 4.100 m, chiều rộng 650 m được xác định bởi các điểm NL1, NL2, NL3 và NL4.

Khu vực hoạt động số 2: Vùng nước dọc theo bãi biển Bảo Ninh; có chiều dài 3.100 m, chiều rộng 650 m được xác định bởi các điểm BN1, BN2, BN3 và BN4.

Bãi biển Nhật Lệ

Quyết định nêu rõ, chủ khai thác vùng nước để tổ chức hoạt động vui chơi giải trí là UBND thành phố Đồng Hới. Các hoạt động vui chơi giải trí chỉ được tổ chức vào ban ngày khi bảo đảm các điều kiện an toàn về ánh sáng, tầm nhìn, thời tiết và sóng biển ổn định êm thuận.

UBND thành phố Đồng Hới có trách nhiệm trong việc tổ chức khai thác vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước; bố trí phao, cờ hiệu xác định phạm vi ranh giới vùng hoạt động trên thực địa trước khi tổ chức các hoạt động liên quan khác; thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn đối với phương tiện, người điều khiển phương tiện và người tham gia hoạt động vui chơi giải trí trong vùng nước được công bố; đồng thời thực hiện nghiêm phương án về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, cứu hộ, cứu nạn và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường với hoạt động vui chơi giải trí tại vùng nước hoạt động. 

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)