Chi tiết bài viết

Tọa đàm ''Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới''

8:10, Thứ Hai, 13-3-2023

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 11/3/2023, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức tọa đàm “Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì buổi tọa đàm. 

Tham dự buổi tọa đàm tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan... 

Trong những năm qua, công tác cán bộ nữ luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành. Đội ngũ cán bộ nữ cấp ủy, nữ lãnh đạo, quản lý, nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ngày càng tăng về số lượng, chất lượng. Việt Nam được bạn bè quốc tế ghi nhận đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện bình đẳng giới, trong đó có nỗ lực tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp. Tính đến hết năm 2021, tổng số công chức, viên chức nữ trong hệ thống chính trị là hơn 1,3 triệu người. Cán bộ nữ tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII có 19 đồng chí, chiếm 9,5%.

Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ nữ ở nước ta hiện nay vẫn còn khoảng cách so với chỉ tiêu đề ra, có sự tăng trưởng song tỷ lệ tăng chưa cao và thiếu tính bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng và sự đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ…

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh vị trí quan trọng của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị, trong lãnh đạo, quản lý và trong công việc chung của Đảng, Nhà nước. Do đó, đồng chí yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của phụ nữ, công tác phụ nữ, bình đẳng giới; chú trọng phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết số 11.

Bên cạnh đó, Hội LHPN các cấp cần phát huy vai trò của Hội trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, phụ nữ, từ đó phát huy thế mạnh và tinh thần tự chủ, thúc đẩy khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế…

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận về thực trạng, nguyên nhân chưa đạt được các chỉ tiêu về cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW và Chỉ thị số 21/CT-TW về tiếp tục đẩy mạng công tác phụ nữ trong tình hình mới; đồng thời đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo yêu cầu đã đặt ra.

PV Mai Anh

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)