Chi tiết bài viết

Thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách, xử lý và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh

17:27, Thứ Tư, 15-3-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 15/3/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 539/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách, xử lý và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách, xử lý và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh do đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh làm Phó Trưởng ban và các thành viên là đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách, xử lý và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát cơ chế, chính sách liên quan đến thu ngân sách Nhà nước; xử lý những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thu ngân sách; khai thác nguồn thu, chống thất thu, xử lý và thu hồi nợ đọng thuế theo quy định.

Được biết, đến cuối quý I/2023, tổng nợ thuế toàn tỉnh là 595,4 tỷ đồng, giảm 233 tỷ đồng, bằng 71,8% so với thời điểm 31/12/2022, trong đó nợ có khả năng thu 385,4 tỷ đồng, chiếm 64,7%; nợ khó thu (không có khả năng thu) của các đơn vị giải thể, phá sản, bỏ địa điểm kinh doanh 210 tỷ đồng chiếm 35,3%.

Trong 03 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế đã ban hành 70.745 lượt thông báo để đôn đốc thu nợ thuế, 62 quyết định cưỡng chế; tổng số tiền cưỡng chế để thu hồi nợ đọng thuế là 94,5 tỷ đồng, trong đó cưỡng chế bằng biện pháp trích tài khoản 45 trường hợp, cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 17 trường hợp.

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)