Chi tiết bài viết

Khởi động Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”

16:25, Thứ Sáu, 17-3-2023

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 17/3/2023, tại thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trong cả nước về khởi động Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (Đề án 01) và phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 nhằm thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 939). Đồng chí Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đề án 01 được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 03/01/2023 trên cơ sở đề xuất của Hội LHPN Việt Nam. Mục tiêu chính của Đề án là đến năm 2030, củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 1.500 HTX, 10.000 tổ hợp tác được các cấp Hội hỗ trợ thành lập; tạo việc làm ổn định cho 30.000 thành viên, lao động nữ trong HTX, 100.000 lao động nữ trong tổ hợp tác…

Hội nghị khởi động Đề án 01 nhằm kịp thời triển khai, thống nhất nhận thức và trách nhiệm của các cấp Hội LHPN Việt Nam, các Bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương, địa phương trong thực hiện Đề án với mục tiêu phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành. Qua đó, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ và phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, những năm qua, Đảng và Nhà nước với quan điểm coi kinh tế tập thể, HTX là một trong những thành phần kinh tế quan trọng, đã ưu tiên phát triển kinh tế tập thể, HTX; ban hành nhiều cơ chế chính sách khuyến khích phụ nữ tham gia vào phát triển kinh tế tập thể, HTX. Việc triển khai Đề án 01 không chỉ là trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hội LHPN Việt Nam và các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tham gia chủ động, phát huy vai trò trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Đề án 01; lồng ghép các nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng cường các tổ chức kinh tế tập thể, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án. Hội LHPN Việt Nam cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương hoàn thiện kế hoạch thực hiện Đề án 01; triển khai kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn hàng năm; phân công rõ người, rõ việc để thực hiện Đề án 01 đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với đặc thù từng địa phương.

Dịp này, Hội LHPN Việt Nam đã phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa”. Đây là hoạt động thường niên trong khuôn khổ Đề án 939 nhằm động viên, khuyến khích phụ nữ ở mọi tầng lớp, lứa tuổi tích cực tham gia khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; các tổ hợp tác/HTX, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nhằm phát huy tài nguyên bản địa và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của từng địa phương trên cả nước. Theo đó, ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, là người dân tộc thiểu số, khuyết tật, phụ nữ hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, các nữ vận động viên chuẩn bị giải nghệ. 

Thông qua cuộc thi sẽ lựa chọn, hỗ trợ các dự án tiềm năng, khả thi để hiện thực hóa, góp phần thúc đẩy, thành lập mới, phát triển, duy trì hiệu quả hoạt động của các chủ thể tham gia dự thi; đồng thời phát hiện những nhân tố tiêu biểu, tích cực để bồi dưỡng thành các gương điển hình về khởi nghiệp thành công nhằm tôn vinh và lan tỏa trong cộng đồng, bổ sung vào đội ngũ doanh nhân nữ của địa phương, đất nước, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới.

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)