Chi tiết bài viết

Tỉnh Quảng Bình có 04 bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam

15:43, Thứ Sáu, 17-11-2023

(Quang Binh Portal) - Tại Quyết định số 1490/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 15/11/2023, toàn quốc có 296 Bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam, trong đó tỉnh Quảng Bình có 04 Bến cảng, đó là: Bến cảng Hòn La, bến cảng Thắng Lợi, bến cảng xăng dầu Sông Gianh và bến cảng Gianh. 

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thực hiện quản lý, khai thác bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật; hàng năm tổ chức cập nhật, trình Bộ Giao thông vận tải công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam; Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong tổ chức quản lý, khai thác và công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2023, thay thế Quyết định số 522/QĐ-BGTVT ngày 20/4/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam.

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, với hệ thống bến cảng trải dài từ Bắc vào Nam, cảng biển Việt Nam đã và đang phát huy tốt vai trò đầu mối thông thương hàng hóa trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của đất nước.

PV Hồng Lựu

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình