Chi tiết bài viết

Hội nghị trực tuyến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

16:6, Thứ Hai, 17-6-2024

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 17/6/2024, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS); dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh BĐS về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS. Tham dự tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu thành phố Hà Nội

Dự thảo Quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh BĐS, Quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh BĐS về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo. Đối tượng tác động của các nghị định là các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh BĐS, sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở tại Việt Nam. Trước đó, Bộ Xây dựng đã lấy ý kiến rộng rãi của các đơn vị, địa phương, ngân hàng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi và cơ bản thống nhất với nội dung trình bày của Bộ Xây dựng về dự thảo các nghị định, đề xuất bổ sung một số vấn đề như: Kinh doanh BĐS có sẵn và kinh doanh BĐS hình thành trong tương lai; thủ tục chuyển nhượng dự án BĐS; công khai thông tin về BĐS, dự án BĐS đưa vào kinh doanh; quy định điều kiện đối với tổ chức, cá nhân khi kinh doanh BĐS; đề nghị làm rõ tỷ lệ dư nợ tín dụng, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp trên số vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp kinh doanh BĐS; quy định về thực hiện số hóa thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê, mua; quy định việc thành lập và đăng ký hoạt động sàn giao dịch BĐS; bổ sung một số nội dung về kỳ thi sát hạch và cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS... 

Các dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh BĐS khi có hiệu lực thi hành sẽ góp phần quan trọng vào việc khơi thông nguồn vốn cho thị trường BĐS, thu hút các nguồn lực đầu tư nước ngoài; tạo lập cơ sở, điều kiện để các chủ thể kinh doanh BĐS nước ngoài với năng lực, kinh nghiệm, định hướng phát triển bền vững, chuyên nghiệp có cơ hội phát triển trong một môi trường kinh doanh công khai, minh bạch, có sự cạnh tranh lành mạnh, dựa trên các nguyên tắc thị trường và khuôn khổ pháp lý.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, tính khả thi trong triển khai các điều khoản Nghị định; đồng thời rà soát, làm rõ phạm vi điều chỉnh của các Nghị định, đảm bảo tính thực thi của Luật khi đi vào cuộc sống nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp BĐS; đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý, xây dựng thị trường BĐS lành mạnh, minh bạch. 

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo theo hướng rút ngắn, rõ ràng về thủ tục đầu tư, tuy nhiên không thiếu sót các trình tự thủ tục, trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định theo đúng quy trình, quy định pháp luật.

PV Minh Huyền

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình