Chi tiết bài viết

Lấy ý kiến hoàn thiện các dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

16:1, Thứ Ba, 18-6-2024

(Quang Binh Portal) -  Sáng ngày 18/6/2024, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến để rà soát, tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo Nghị định về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình

Dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm: Các nội dung chung của dự án và chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở; những trường hợp khác được bồi thường về đất và điều kiện được bồi thường về đất; đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống, đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; việc bố trí tái định cư cho người tự nguyện tặng cho Nhà nước quyền sử dụng đất để thực hiện dự án giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; bố trí tái định cư cho người có đất ở bị thu hồi trong thửa đất có nhà ở mà có nhu cầu tái định cư tại chỗ; đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất khi được giao đất tái định cư; chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình

Đối với dự thảo Nghị định gồm 05 chương, 68 điều, quy định chi tiết các nội dung như: Điều tra cơ bản về đất đai; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin Quốc gia về đất đai; đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị định là cơ quan Nhà nước được giao thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý Nhà nước về đất đai; người sử dụng đất, người được giao quản lý đất theo quy định của Luật Đất đai; những đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình

Tại hội nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của những thành viên Chính phủ và góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, chuyên gia đối với Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai.

Các sở, ban, ngành tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình

Bên cạnh đó, một số địa phương đóng góp ý kiến liên quan đến việc đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đặc biệt dự thảo Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai và hệ thống thông tin đất đai.

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự thảo nghị định đối với việc thống nhất, đồng bộ trong triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự thảo nghị định đối với việc thống nhất, đồng bộ trong triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024. Dự thảo các nghị định đã được tổ chức họp nhiều lần để lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành liên quan và địa phương. Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên Môi trường tổng hợp đầy đủ những ý kiến thảo luận của các đại biểu tại cuộc họp; khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương để hoàn thiện các dự thảo nghị định trình Chính phủ xem xét, quyết định để các nghị định sau khi được ban hành phù hợp với tình hình thực tế, phát huy hiệu quả Luật Đất đai năm 2024, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Điểm cầu các tỉnh tham dự hội nghị

ĐHà
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình