Chi tiết bài viết

Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh

15:51, Thứ Tư, 19-6-2024

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 19/6/2024, Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Bình tổ chức cuộc họp để đánh giá hoạt động năm 2023 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2024. Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp 

Xác định công tác phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ (XMC), giáo dục hướng nghiệp (GDHN) và định hướng phân luồng học sinh (ĐHPLHS) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh - xã hội, trong những năm qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp và đạt được kết quả quan trọng. Các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác truyền thông PCGD, XMC, GDHN và ĐHPLHS trong giáo dục phổ thông, hướng tới phát triển nguồn nhân lực trong tương lai bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú, đa dạng. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác PCGD, XMC, GDHN và ĐHPLHS phổ thông được UBND cấp huyện, xã đưa vào Nghị quyết, chủ trương, kế hoạch chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 293/554 trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó mầm non 85/180 trường; tiểu học 99/176 trường; trung học cơ sở 94/166 trường và trung học phổ thông 15/32 trường.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Kết quả: 100% đơn vị cấp xã, huyện đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 05 tuổi, PCGD tiểu học mức độ 3, trung học cơ sở mức độ 3; 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn XMC mức độ 2; 100% các trường phổ thông có chương trình Giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ; 9,26% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; 25,81 học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên nhiều ý kiến sát thực đối với tình hình của nhiều địa phương, nhất là trong công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị; cơ sở vật chất thiếu và quá lạc hậu so với nhu cầu đào tạo nghề hiện nay; một số cơ sở giáo dục còn thiếu giáo viên, cơ cấu chưa hợp lý; tỷ lệ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông còn thấp so với mục tiêu chung đặt ra…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có những ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với từng nhóm nhiệm vụ. Cùng với đó, đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo tích cực hơn nữa trong công tác tham mưu, phối hợp nhằm duy trì kết quả PCGD, XMC đã đạt được, từng bước nâng cao chất lượng GDHN và ĐHPLHS trong giáo dục phổ thông; đẩy mạnh công tác ĐHPLHS trên cơ sở xây dựng các chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; có giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo nghề, xây dựng các ngành, nghề phù hợp với nhu cầu thực tiễn…

PV Hồng Lựu

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình