Chi tiết bài viết

Huyện Tuyên Hóa

21:44, Thứ Hai, 20-6-2022

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN TUYÊN HÓA

Tuyen Hoa


     Huyện Tuyên Hóa là một huyện miền núi phía Tây Bắc Quảng Bình, phía Bắc giáp huyện Hương Khê và Kỳ Anh của tỉnh Hà Tỉnh, phía Tây giáp huyện Minh Hóa và nước bạn Lào, phía Nam giáp huyện Bố Trạch, phía Đông giáp huyện Quảng Trạch của tỉnh Quảng Bình.

 

CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH  

STT

Tên đơn vị hành chính

Diện tích (km2)

Dân số (người)
1. Thị trấn Đồng Lê

10,72

5.724

2. Xã Văn Hoá

25,60

3.329

3. Xã Tiến Hóa

 40,08

6.719

4. Xã Châu Hóa

18,16

 5.298

5. Xã Cao Quảng

 118,82

2.800

6. Xã Ngư Hóa

 61,26

 451

7. Xã Mai Hóa

 32,10

 6.928

8. Xã Phong Hóa

 28,72

 5.298

9. Xã Đức Hóa

 38,29

 5.062

10. Xã Thạch Hóa

  74,70

7.649

11. Xã Sơn Hóa

 30,02

 3.331

12. Xã Đồng Hóa

 44,04

 3.476

13. Xã Thuận Hóa

 45,46

 2.394

14. Xã Lê Hóa

 23,03

 2.653

15. Xã Kim Hóa

 184,80

 5.386

16.

Xã Hương Hoá

 105,00

 3.195

17.

Xã Thanh Thạch

 32,00

 2.270

18.

Xã Thanh Hoá

 132,28

 5.701

19.

Xã Lâm Hoá

 103,20

 974

Niên giám thống kê huyện Tuyên Hoá năm 2011

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập