Chi tiết bài viết

Huyện Bố Trạch

21:47, Thứ Hai, 20-6-2022

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN BỐ TRẠCH

Bo Trach


     Huyện Bố Trạch có 24 km bờ biển và trên 40 km đường biên giới Việt Lào. Huyện còn có quốc lộ 1A, 2 nhánh Đông và Tây đường Hồ Chí Minh, đường sắt đi suốt dọc từ đầu đến cuối huyện theo hướng Bắc Nam; các tuyến đường quốc lộ 15A, tỉnh lộ 2, 2B, 3, tỉnh lộ 20 nối liền các tuyến đường dọc huyện, có cửa khẩu Kà Roòng - Noọng Ma (Lào). Đặc biệt huyện có vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và bãi tắm du lịch Đá Nhảy…

  
CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
 
STT

Tên đơn vị hành chính

Diện tích (km2)

Dân số (người)
1.
Thị trấn Hoàn Lão
13,04
11.493
2.
Thị trấn Nông trường Việt Trung
86,04
9.868
3.
Thị trấn Phong Nha
99,48
12.475
4.
Xã Bắc Trạch
17,8
6.610
5.
Xã Thanh Trạch
23,8
13.277
6.
Xã Mỹ Trạch
9,4
3.490
7. Xã Hạ Trạch 17,86 4.357
8.
Xã Hưng Trạch
95,15
11.824
9.
Xã Liên Trạch
27,81
4.114
10
Xã Cự Nẫm
32,82
7.488
11.
Xã Phúc Trạch
60,22
11.121
12.
Xã Lâm Trạch
27,94
3.759
13.
Xã Xuân Trạch
177,17
5.626
14.
Xã Tây Trạch
27,31
4.965
15.
Xã Hoà Trạch
22,00
4.480
16.
Xã Vạn Trạch
27,44
6.325
17. Xã Đại Trạch 24,84 8.446
18.
Xã Nam Trạch
9,16
3.103
19.
Xã Nhân Trạch
2,44
9.639
20.
Xã Lý Trạch
21,78
4.367
21.
Xã Hải Phú
14,60
12.898
22.
Xã Đức Trạch
2,50
7.407
23.
Xã Đồng Trạch
6,46
5.745
24.
Xã Phú Định
153,60
2.836
25.
Xã Sơn Lộc
11,73
2.324
26.
Xã Trung Trạch
10,63
5.213
27.
Xã Tân Trạch
362,81
429
28.
Xã Thượng Trạch
725,72
2.579

Niên giám thống kê huyện Bố Trạch năm 2018

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập