Chi tiết bài viết

Thị xã Ba Đồn

21:46, Thứ Hai, 20-6-2022

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH THỊ XÃ BA ĐỒN

Ba Don


Ngày 20/12/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Trạch để thành lập mới thị xã Ba Đồn và 06 phường thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Theo đó, thị xã Ba Đồn được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 16.318,28ha diện tích tự nhiên, 115.196 nhân khẩu của huyện Quảng Trạch (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Ba Đồn và 15 xã: Quảng Long, Quảng Phong, Quảng Thọ, Quảng Thuận, Quảng Phúc, Quảng Sơn, Quảng Tiên, Quảng Trung, Quảng Tân, Quảng Thủy, Quảng Minh, Quảng Lộc, Quảng Hải, Quảng Hòa và Quảng Văn). Thị xã Ba Đồn có 16 đơn vị hành chính cấp xã (06 phường và 10 xã). Địa giới hành chính thị xã Ba Đồn có phía Đông giáp Biển Đông, Tây giáp huyện Tuyên Hóa, Nam giáp huyện Bố Trạch, Bắc giáp huyện Quảng Trạch.

CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 
STT

Tên đơn vị hành chính

Diện tích (km2)

Dân số (người)
1.
Phường Ba Đồn
2,01
8.238
2.
Phường Quảng Thọ
9,17 10.731
3.
Phường Quảng Phúc
14,48
8.603
4.
Phường Quảng Thuận
7,63
6.613
5.
Phường Quảng Long
9,12
5.580
6. Phường Quảng Phong 4,70 5.063
7.
Xã Quảng Hải
4,37
2.883
8.
Xã Quảng Tân
2,86
3.528
9.
Xã Quảng Trung
7,17
5.646
10.
Xã Quảng Tiên
10,18
5.395
11. Xã Quảng Minh 18,41 7.659
12. Xã Quảng Sơn 54,18 6.830
13. Xã Quảng Thuỷ 2,89 2.739
14. Xã Quảng Hoà 5,70 9.986
15. Xã Quảng Lộc 6,05 8.064
16. Xã Quảng Văn 4,32 5.676

Niên giám thống kê huyện Quảng Trạch năm 2011

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập