Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Báo Người Lao động đã có đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” tại tỉnh Quảng Bình

9:36, Thứ Sáu, 23-9-2022

(Quang Binh Portal) - Ngày 22/9/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2566/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Báo Người Lao động đã có đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” tại tỉnh Quảng Bình.

>>> Xem nội dung Quyết định tại đây