Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp hỗ trợ hạt giống cây trồng cho tỉnh Quảng Bình khắc phục thiệt hại do mưa lũ

16:53, Thứ Sáu, 30-9-2022

(Quang Binh Portal) - Ngày 30/9/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 3698/QĐ-BNN-TT về việc xuất hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ Quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Bình khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam, Công ty Cổ phần Giống cây trồng - Vật nuôi Thừa Thiên Huế, Công ty Giống rau quả Trung ương - Chi nhánh Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty Cổ phần xuất cấp 75 tấn hạt giống lúa và 02 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ Quốc gia cho Quảng Bình để khắc phục thiệt hại do mữa lũ gây ra năm 2022. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng số lượng, chủng loại hạt giống rau được hỗ trợ theo quy định hiện hành. 

PV Hồng Mến