Chi tiết bài viết

Cấp 11.277 triệu đồng cho UBND các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2022 - 2023

15:33, Thứ Năm, 1-12-2022

(Quang Binh Portal) - Ngày 30/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3348/QĐ-UBND về việc trích từ nguồn sự nghiệp giáo dục thuộc ngân sách tỉnh năm 2022 để cấp kinh phí cho UBND các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2022 - 2023. 

Theo đó, UBND tỉnh trích 11.277 triệu đồng từ nguồn “Sự nghiệp giáo dục” thuộc dự toán ngân sách tỉnh năm 2022 để cấp kinh phí cho UBND các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2022 - 2023 cho các trường trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, UBND huyện Lệ Thủy 1.288 triệu đồng; UBND huyện Quảng Ninh 885 triệu đồng; UBND thành phố Đồng Hới 2.933 triệu đồng; UBND huyện Bố Trạch 1.843 triệu đồng; UBND thị xã Ba Đồn 2.008 triệu đồng; UBND huyện Quảng Trạch 1.155 triệu đồng; UBND huyện Tuyên Hóa 810 triệu đồng; UBND huyện Minh Hóa 355 triệu đồng.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm sử dụng ngân sách Nhà nước đúng mục đích và thực hiện thanh quyết toán tài chính theo chế độ quy định. 

PV:NQ

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)