Chi tiết bài viết

Giải ngân 283 tỷ gói vay nhà ở xã hội cho các trường hợp được tiếp cận vốn để xây mới hoặc sửa chữa nhà cũ

8:0, Thứ Sáu, 2-12-2022

(Quang Binh Portal) - Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Quảng Bình đã giải ngân 283 tỷ đồng vốn vay nhà ở xã hội, qua đó giúp nhiều trường hợp được tiếp cận vốn để xây mới hoặc sửa chữa nhà cũ.

Được biết, vốn vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở nằm trong 05 Chương trình vay của Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Qua đó, vốn vay được triển khai nhằm hỗ trợ các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức thu nhập thấp, đối tượng chính sách xã hội có nguồn vốn để xây mới hoặc sửa chữa nhà cũ. Chương trình vay có lãi suất 4,8%/năm, thời hạn vay tối đa lên đến 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Sau khi được Chính phủ phân bổ nguồn vốn, NHCSXH tỉnh khẩn trương giải ngân 283/285 tỷ đồng, hoàn thành 99,28% kế hoạch, cho 632 lượt vay. Hiện nay, còn một số địa phương chưa hoàn thành giải ngân vốn vay nhà ở xã hội gồm các huyện: Bố Trạch, Tuyên Hóa, Lệ Thủy.
Thời gian tới, NHCSXH tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ các khách hàng đủ điều kiện có nhu cầu được tiếp cận nguồn vốn nhà ở xã hội. Trong quá trình triển khia, mọi thủ tục, hồ sơ được NHCSXH tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tránh tình trạng trục lợi chính sách.

Đối tượng được vay vốn nhà ở xã hội là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an Nhân dân và quân đội Nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

PV ĐHà

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)