Chi tiết bài viết

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 23/01 - 29/01/2023

22:38, Thứ Bảy, 21-1-2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 23/01 đến ngày 29/01/2023)

 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 23/01

 

Đ/c Hùng trực lãnh đạo UBND tỉnh (Mùng 02 Tết)

   

Thứ 3,

Ngày 24/01

  Đ/c Lâm trực lãnh đạo UBND tỉnh (Mùng 03 Tết)
   

Thứ 4,

Ngày 25/01

  Đ/c Phong trực lãnh đạo UBND tỉnh (Mùng 04 Tết)
   

Thứ 5,

Ngày 26/01

  Đ/c Hùng trực lãnh đạo UBND tỉnh (Mùng 05 Tết)
   

Thứ 6,

Ngày 27/01

08h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh dự Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh

 

 

Thứ 7,

Ngày 28/01

 

Đ/c Hùng trực lãnh đạo UBND tỉnh

 

 

Chủ Nhật,

Ngày 29/01

 

Đ/c Hùng trực lãnh đạo UBND tỉnh

 

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh)

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)