Chi tiết bài viết

Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Hội Khuyến học tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

17:28, Thứ Tư, 15-3-2023

(Quang Binh Portal) - Tại buổi làm việc với Hội Khuyến học tỉnh vào chiều ngày 14/3/2023, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh thời gian qua. 

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác khuyến học khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT), Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, những năm qua, đặc biệt là nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy phong trào KHKT, xây dựng XHHT. Trong đó, Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 10/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh trật tự các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS và MN) tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 có nhiều nội dung về công tác KHKT, xây dựng XHHT đối với ĐBDTTS và MN phía Tây của tỉnh.

Thời gian tới, đồng chí mong muốn cán bộ, nhân viên, hội viên các cấp hội Khuyến học trong tỉnh tiếp tục nỗ lực, chung tay hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển khai, các hoạt động cần gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào KHKT, xây dựng XHHT, đặc biệt là giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm người dân, con em đều có điều kiện học tập, trình độ đến đâu được phát triển đến đó.

Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục tăng cường phối hợp, hỗ trợ Hội Khuyến học tỉnh để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần đẩy mạnh phong trào KHKT, xây dựng XHHT, nâng cao chất lượng GD-ĐT tỉnh nhà; các cấp Hội tăng cường phát huy nguồn lực xã hội hóa để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động…

Hội Khuyến học tỉnh hiện có 27 Hội, Chi hội trực thuộc và 151/151 Hội cơ sở với 271.668 hội viên, chiếm 28,9% tổng dân số toàn tỉnh. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, năm 2022, các cấp Hội đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác KHKT, XHHT. Công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ được đẩy mạnh; trong đó các trung tâm học tập cộng đồng cấp xã đã mở 660 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức với gần 30.000 người tham gia. Đặc biệt, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đã huy động hiệu quả Quỹ KHKT với tổng quỹ trị giá trên 65 tỷ đồng, trong đó quỹ cấp tỉnh 15 tỷ đồng, cấp huyện và cấp cơ sở là 50 tỷ đồng. Trong năm 2022, có 112.816 lượt giáo viên, học sinh, sinh viên được khen thưởng và cấp học bổng với tổng số tiền 31 tỷ đồng, góp phần động viên, tiếp sức cho giáo viên, học sinh, sinh viên trong học tập, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo tỉnh nhà.

PV Hồng Lựu

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập