Chi tiết bài viết

Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn

17:52, Thứ Năm, 16-3-2023

(Quang Binh Portal) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 388/KH-UBND thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non (GDMN) vùng khó khăn giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm tăng cơ hội của trẻ em được tiếp cận GDMN có chất lượng, trên cơ sở phấn đấu bảo đảm các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất trường, lớp học; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền; xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội; bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị văn hóa cho vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, có 23% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 94% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo vùng khó khăn được đến cơ sở GDMN; 100% huyện, ít nhất 50% số xã, cơ sở GDMN tập trung đông trẻ em người dân tộc thiểu số có mô hình về tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ. Đến năm 2030, có 30% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 97% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo vùng khó khăn được đến cơ sở GDMN; 100% huyện, ít nhất 80% số xã, cơ sở GDMN tập trung đông trẻ em người dân tộc thiểu số có mô hình về tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ; xóa bỏ 100% phòng học nhờ, phòng học tạm; xây mới trường học theo dự báo quy hoạch mạng lưới trường lớp mầm non của các địa phương; bổ sung đủ bộ đồ chơi ngoài trời, đồ chơi trong lớp cho trường học mới và phòng học mới.

Để đạt được các mục tiêu, Kế hoạch đề ra một số giải pháp như: Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển GDMN vùng khó khăn; nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở GDMN vùng khó khăn, bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên hỗ trợ ngôn ngữ; tăng cưòng đầu tư cơ sở vật chất; triển khai chương trình GDMN phù hợp với vùng khó khăn, đặc điểm tiếp nhận và văn hóa, ngôn ngữ mẹ đẻ của trẻ em; huy động nguồn lực phát triển GDMN vùng khó khăn; đẩy mạnh công tác truyền thông thực hiện Chương trình.

PV:NQ

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập