Chi tiết bài viết

Công nhận 98 xã, phường, thị trấn đạt chính quyền cơ sở vững mạnh năm 2022

17:49, Thứ Năm, 16-3-2023

(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin là Quyết định số 550/QĐ-UBND được UBND tỉnh ban hành ngày 16/3/2023.

Theo đó, huyện Minh Hóa có 11 xã, thị trấn được công nhận đạt chính quyền cơ sở vững mạnh năm 2022, đó là: Thị trấn Quy Đạt, các xã Hóa Sơn, Tân Hóa, Thượng Hóa, Dân Hóa, Trọng Hóa, Hóa Phúc, Hóa Thanh, Xuân Hóa, Hóa Tiến, Hóa Hợp.

Huyện Tuyên Hóa gồm 14 xã, thị trấn: Thị trấn Đồng Lê, các xã Cao Quảng, Thanh Thạch, Hương Hóa, Thạch  Hóa, Châu Hóa, Mai Hóa, Sơn Hóa, Đức Hóa, Ngư Hóa, Lâm Hóa, Thuận Hóa, Phong Hóa, Thanh Hóa.

Huyện Quảng Trạch có 07 xã: Quảng Đông, Cảnh Dương, Quảng Phương, Quảng Lưu, Quảng Tiến, Quảng Thạch, Phù Hóa.

Thị xã Ba Đồn có 10 xã, phường, bao gồm 03 phường Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Phong và 07 xã Quảng Hải, Quảng Minh, Quảng Thủy, Quảng Tân, Quảng Sơn, Quảng Văn, Quảng Trung.

Huyện Bố Trạch có 03 thị trấn Hoàn Lão, nông trường Việt Trung, Phong Nha)và 15 xã Phúc Trạch, Lâm Trạch, Hưng Trạch, Liên Trạch, Phú Định, Sơn Lộc, Bắc Trạch, Thanh Trạch, Mỹ Trạch, Trung Trạch, Đại Trạch, Nam Trạch, Lý Trạch, Hòa Trạch.

Thành phố Đồng Hới có 07 phường Đồng Hải, Phú Hải, Đồng Sơn, Bắc Nghĩa, Hải Thành, Đức Ninh Đông, Đồng Phú và 03 xã Thuận Đức, Đức Ninh, Quang Phú.

Huyện Quảng Ninh có 11 xã, thị trấn: Quán Hàu, Hải Ninh, Võ Ninh, Vĩnh Ninh, Lương Ninh, An Ninh, Hiền Ninh, Tân Ninh, Duy Ninh, Hàm Ninh, Trường Xuân.

Huyện Lệ Thủy có 17 xã, thị trấn: Thị trấn Kiến Giang, các xã Lộc Thủy, Cam Thủy, Mai Thủy, Dương Thủy, Tân Thủy, Mỹ Thủy, Phong Thủy, Sơn Thủy, Trường Thủy, Liên Thủy, Xuân Thủy, Thái Thủy , Thanh Thủy, Ngư Thủy Ngân Thủy, Hoa Thủy.

PV Hồng Lựu

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập