Chi tiết bài viết

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới

15:15, Thứ Sáu, 17-3-2023

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 17/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự hội nghị về phía Trung ương có đồng chí Bùi thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8; các đồng chí thành viên Tổ công tác của Ban Chỉ đạo; đại diện Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. 

Về phía tỉnh có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là: Nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; triển khai đồng bộ các giải pháp về xây dựng và củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt kế hoạch đề ra, lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng có nhiều chuyển biến tích cực; lực lượng vũ trang tỉnh ngày vững mạnh toàn diện; quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Bình hoàn thành nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, tạo cơ sở cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo.

Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Bình đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, những năm tới, xu thế hòa bình, hợp tác, hội nhập vẫn là xu thế chung, song, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo. Cộng đồng quốc tế nói chung, Việt Nam nói riêng ngày càng phải đối phó quyết liệt hơn với những thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, đặc biệt là an ninh mạng và những hình thái chiến tranh mới. Trước tình hình đó, chúng ta phải không ngừng chăm lo, củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng nhất trí với các phương hướng, nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nêu trong báo cáo, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng yêu cầu tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong bảo vệ an ninh Quốc gia. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền cần lấy sức mạnh của Nhân dân làm động lực chủ yếu, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thế trận lòng dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, chế độ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế; chú trọng quán triệt, vận dụng đúng đắn mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược vào nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ và hàng năm bảo đảm phù hợp đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị để làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu các nội dung chỉ đạo của Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chủ động ngăn ngừa chiến tranh từ sớm, từ xa; tiến hành đồng bộ, quyết liệt ở các cấp, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

Một số hình ảnh tại hội nghị:

PV:NQ

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập