Chi tiết bài viết

Hội nghị liên tịch trước kỳ họp thứ 10 - HĐND Thành phố Đồng Hới khóa 22

10:9, Thứ Sáu, 26-5-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 25/5/2023, HĐND thành phố Đồng Hới đã tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, khóa 22, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến thống nhất đối với 02 nội dung gồm: Dự kiến nội dung, thời gian tiến hành Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố và kế hoạch, thời gian tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố trước kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa 22 dự kiến sẽ tổ chức trong 02 ngày 20 - 21/7/2023. Kỳ họp xem xét 31 báo cáo, tờ trình do Thường trực HĐND, các ban HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố và cơ quan tư pháp trình bày. Kỳ họp cũng xem xét 12 dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2024; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách, phân bổ vốn đầu tư công và vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; chủ trương đầu tư các dự án…

Đại diện lãnh đạo UBND thành phố, các Ban HĐND, trưởng phòng, ban có liên quan đã thảo luận, góp ý về thời gian thực hiện những hoạt động tiếp xúc cử tri; chuẩn bị báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết; thẩm tra báo cáo đề án, dự thảo Nghị quyết và việc đảm bảo điều kiện để kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 10 diễn ra theo đúng kế hoạch…

CTV Cái Thị Huệ (Trung tâm VH-TT&TT thành phố Đồng Hới)

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập