Chi tiết bài viết

Ký kết Chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2023 - 2026

10:17, Thứ Ba, 30-5-2023

(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 29/5/2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2023 - 2026 với Ban Cán sự Đảng các cơ quan Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh do đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì. Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan đã thảo luận, thống nhất 09 nội dung phối hợp trọng tâm trong công tác nghiên cứu, tham mưu về công tác dân vận; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; cải cách tư pháp; bảo đảm hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các loại vụ án, vụ việc... nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện công tác dân vận của các cơ quan tư pháp, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của Đảng viên, cán bộ, công chức về công tác dân vận; trách nhiệm của các cơ quan tư pháp trong bảo vệ công lý,  bảo vệ quyền con người, quyền công dân... 

Trong các nội dung trọng tâm được ký kết, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các cơ quan tư pháp cũng xác định nhiệm vụ cụ thể trong năm 2023, đó là: Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án Nhân dân tỉnh phối hợp với hệ thống tham mưu công tác dân vận, tuyên truyền, vận động các đối tượng thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng vẫn chưa đồng tình, tiếp tục khiếu nại, khiếu kiện nhiều nơi, vượt cấp; tổ chức các cuộc gặp gỡ vận động cá biệt bằng hình thức thích hợp để họ thấy được các kết luận, quyết định giải quyết, bản án là đúng quy định của pháp luật nhưng cũng đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân, từ đó đồng thuận chấp hành. Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh chỉ đạo Viện Kiểm sát Nhân dân phối hợp, đôn đốc với hệ thống tham mưu công tác dân vận tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân phòng, chống ma túy thông qua thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án về ma túy. Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh tuyên truyền vận động các đương sự tự nguyện thi hành đối với các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật mà không áp dụng các biện pháp cưỡng chế.

Phát biểu tại lễ ký kết, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc ký kết Chương trình phối hợp về công tác dân vận, là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng nói chung và công tác dân vận của các cơ quan tư pháp nói riêng, đảm bảo đổi mới, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, sát đúng với chủ trương của Đảng, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương. Cùng với đó, đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan tư pháp phải xác định công tác dân vận từ cơ sở là hết sức quan trọng, tác động trực tiếp vào việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, nhất là cơ quan tư pháp…

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tin tưởng, các cơ quan tư pháp và Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ, bám sát chức năng, nhiệm vụ để thực hiện hiệu quả các nội dung trong Chương trình đã ký kết.

PV Hồng Lựu

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập