Chi tiết bài viết

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2023

16:48, Thứ Sáu, 2-6-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 02/6/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2023. 

Hội nghị được kết nối với 63 điểm cầu Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương trong cả nước với 1.867 đại biểu tham dự là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí; cán bộ, lãnh đạo làm công tác thông tin, tuyên truyền của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong tỉnh; phóng viên, biên tập viên các cơ quan thường trú trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình

Tại hội nghị, các học viên được các báo cáo viên có kinh nghiệm lâu năm trong công tác xây dựng Đảng trao đổi, chia sẻ và cùng giải đáp những thắc mắc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 05 chuyên đề gồm: Kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí thể loại chính luận; Những nội dung mới về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII); Giới thiệu chủ đề, đề tài, cách xử lý thông tin trong sáng tạo tác phẩm về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và giới thiệu mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng; Kỹ năng sáng tạo tác phẩm ảnh báo chí về xây dựng Đảng; Chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng của các tác giả đoạt giải cao Giải Búa liềm vàng.

Đây là dịp nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức, cập nhật những quan điểm mới, vấn đề cần quan tâm trong công tác xây dựng Đảng về các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, góp phần tuyên truyền tốt việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, truyền đạt kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cho phóng viên, biên tập viên chuyên trách tuyên truyền về xây dựng Đảng của cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và các địa phương, góp phần làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng Đảng, gắn với nâng cao chất lượng Giải Búa liềm vàng.

PV Hồng Lựu

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập