Chi tiết bài viết

Hội nghị liên tịch bàn, thống nhất chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XVIII

21:10, Thứ Sáu, 2-6-2023

(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 02/6/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch bàn, thống nhất nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Trần Hải Châu, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo dự kiến của Thường trực HĐND tỉnh, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 12 - 14/7/2023. Tại kỳ họp, có 27 loại báo cáo sẽ được trình bày, trong đó có 11 báo cáo do Thường trực, các Ban HĐND tỉnh trình; 10 loại báo cáo do UBND tỉnh trình; 03 báo cáo của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh; 03 báo cáo do các cơ quan tư pháp trình.

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng dự kiến thông qua 14 tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết liên quan, trong đó có một số tờ trình và dự thảo nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh về mức thu phí, lệ phí trong cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc sáp nhập, hợp nhất và đổi tên thôn, tiểu khu tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bố Trạch; Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; Nghị quyết về tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường ngoài học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh... 

Về thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến trong khoảng từ ngày 12 - 15/6/2023.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự kiến nội dung tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh; đồng thời cũng đóng góp nhiều ý kiến góp ý để kỳ họp diễn ra thuận lợi, hợp lý và thành công hơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kỳ họp; ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri ngay sau kỳ họp... 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XVIII là kỳ họp quan trọng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, những tồn tại, hạn chế, qua đó đề ra các giải pháp phù hợp để triển khai thực hiệu hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát lại các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp đảm bảo chất lượng, tiến độ, đúng quy định của pháp luật. Các văn bản phải được hoàn chỉnh và gửi đến Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất ngày 30/6/2023 để gửi các đại biểu HĐND nghiên cứu, sử dụng tại kỳ họp. 

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu các Ban của HĐND tỉnh tích cực phối hợp với đơn vị liên quan thẩm tra dự thảo nghị quyết đã được phân công. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng chuẩn bị các nội dung liên quan đến kỳ họp, đảm bảo cho kỳ họp diễn ra được thuận lợi. Các cơ quan truyền thông của tỉnh kịp thời đưa tin, tuyên truyền, phổ biến đến cử tri và Nhân dân trong tỉnh những nội dung, diễn biến của kỳ họp.

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập