Chi tiết bài viết

Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến

18:15, Thứ Ba, 6-6-2023

(Quang Binh Porta) - Chiều ngày 05/6/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công (DVC) trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT-TT, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CĐS) chủ trì phiên họp. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình, tham dự có đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh; lãnh đạo Sở TT-TT, các thành viên Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, đơn vị liên quan.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ TT-TT đã giới thiệu về dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá Cổng DVC năm 2023. Theo đó, Bộ tiêu chí đánh giá Cổng DVC bao gồm 03 trụ cột đánh giá với tổng điểm 100, đó là các tiêu chí: Đánh giá chức năng, hiệu năng và tiêu chí đánh giá khả năng truy cập thông tin thuận tiện. Việc đánh giá chất lượng Cổng DVC Bộ, ngành, địa phương được chia thành 05 mức độ (A, B, C, D, E). Bộ tiêu chí đánh giá Cổng DVC năm 2023 nhằm thực hiện đánh giá những Cổng DVC của các Bộ, ngành, địa phương dưới góc độ người sử dụng.

Trên cơ sở Bộ tiêu chí này, Bộ TT-TT đã khảo sát, giám sát, đo lường chất lượng cung cấp DVC trực tuyến tại 20 Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố. Đây là cơ sở quan trọng để các Bộ, ngành, địa phương đánh giá hiện trạng, phân tích những tồn tại, hạn chế, từ đó xác định những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp DVC trực tuyến trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó, vẫn còn hạn chế của Bộ tiêu chí đánh giá là chưa phản ánh được đầy đủ về chất lượng cung cấp DVC trực tuyến từ góc độ trải nghiệm của người sử dụng DVC. Bộ TT-TT sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và ban hành chính thức Bộ tiêu chí đánh giá để tiến tới đánh giá, công bố 6 tháng/lần. 

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình

Theo kết quả khảo sát của Bộ TT-TT, đến nay, tỷ lệ đáp ứng DVC đối với các Bộ, ngành, địa phương mới chỉ đạt 17/83 (20,48%), gồm 04 Bộ, ngành và 13 địa phương. Trong đó, nhóm chức năng ký số của tổ chức, cá nhân; chức năng kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân; những yêu cầu về an toàn, an ninh mạng đối với Hệ thống cổng DVC các Bộ, ngành, địa phương kết nối cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư chưa được bổ sung, triển khai đầy đủ, đồng bộ. 

 Bộ trưởng Bộ TT-TT phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT-TT nhấn mạnh, sau hơn 20 năm triển khai DVC trực tuyến đã đến lúc cần phải thay đổi căn bản về nhận thức, cách làm, cách tiếp cận theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, dẫn dắt, xây dựng Chính phủ điện tử, tạo cuộc cách mạng chuyển đổi số ở Việt Nam. Trên cơ sở mục tiêu chủ yếu của CĐS Quốc gia đến năm 2025, Bộ trưởng Bộ TT-TT đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát, lựa chọn những thủ tục hành chính đủ điều kiện đảm bảo triển khai DVC trực tuyến toàn trình và một phần theo đúng quy định; khẩn trương rà soát lại các thủ tục hành chính, DVC trực tuyến, ưu tiên 25 DVC thiết yếu, có nhiều người sử dụng để thực hiện đơn giản hóa, cấu trúc lại quy trình thực hiện, lược bỏ những bước trung gian không cần thiết; đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, góp phần tăng tỷ lệ người dân sử dụng DVC trực tuyến; đa dạng, nâng cao chất lượng các kênh tương tác, hỗ trợ người dân... 

Một số hình ảnh các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình

PV ĐHà
 

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập