Chi tiết bài viết

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên các lĩnh vực

16:51, Thứ Sáu, 22-9-2023

(Quang Binh Portal) - Đó là yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 1877/UBND-TH.

Theo đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiên quyết, kiên trì khắc phục triệt để tình trạng né tránh, không giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền, đùn đẩy trách nhiệm, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, kỷ luật phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải chính xác, khách quan; chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề được báo chí, dư luận và người dân, doanh nghiệp quan tâm, phản ánh, đề xuất.
Bên cạnh đó, các sở, ngành và địa phương tập trung triển khai nhanh, hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; rà soát toàn diện các quy định pháp luật, kịp thời phát hiện những quy định bất cập, những vấn đề vướng mắc để đề xuất các Bộ ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Mặt khác, các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, quyết liệt rà soát và cương quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nhất là việc định giá đất, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch, hoàn thuế giá trị gia tăng...; chủ động, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân vốn thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún; chấp hành nghiêm chế độ báo cáo về các Chương trình; giữ mối liên hệ thường xuyên với các dự án để giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện; tăng cường trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau…

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, đồng thời yêu cầu các cơ quan truyền thông địa phương tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền, phản ánh kết quả tích cực đạt được nhờ các chính sách, công tác chỉ đạo, điều hành trong thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, người lao động... củng cố niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân; tuyên truyền về biển, đảo, biên giới, quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Bình, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc, thu hút đầu tư, phát triển du lịch…

PV Mai Anh

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập