Chi tiết bài viết

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

16:48, Thứ Sáu, 22-9-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 22/9/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1890/UBND-KT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 có chủ đề là “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”. Để thiết thực hưởng ứng Chiến dịch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn; phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023; lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong các chương trình đào tạo; xây dựng đạo đức môi trường, văn hóa, văn minh sinh thái trong ứng xử với tự nhiên.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương phát động phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh môi trường; trồng cây; cải thiện, phục hồi môi trường tại các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là trên các hồ, sông, kênh, mương...; tăng cường hơn các hoạt động ra quân làm sạch môi trường tại bãi biển, khu vực ven bờ, trong đó tập trung vào việc thu gom, thu hồi sản phẩm làm từ nhựa, bao bì, túi nilon khó phân hủy và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định. Căn cứ điều kiện thực tế, mỗi cơ quan, địa phương tổ chức chiến dịch cao điểm, sự kiện, phong trào, chương trình hành động để hưởng ứng và tạo giá trị lan tỏa cao.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát hiện, nhân rộng những gương điển hình, mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về bảo vệ môi trường; khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường. Các cơ quan truyền thông tăng thời lượng phát sóng, xây dựng chuyên trang, phóng sự, chương trình, bài viết về các hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm 2023. 

PV:NQ

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập