Chi tiết bài viết

Hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023

14:45, Thứ Ba, 26-9-2023

(Quang Binh Portal) - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Công văn số 1578/SLĐTBXH-LĐVLDN về việc hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023. 

Theo đó, với chủ đề: “Đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam vì một Việt Nam phát triển thịnh vượng” Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023 trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 02 - 06/10/2023; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; tăng cường truyền thông, tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền chính sách mới về giáo dục nghề nghiệp, góp phần tạo niềm tin, và đồng thuận trong toàn xã hội.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động phong trào thi đua học tập, rèn luyện phát triển kỹ năng nghề trong học sinh, sinh viên, người lao động tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo và tạo điều kiện cho người lao động tại doanh nghiệp, đội ngũ nhà giáo, học sinh, sinh viên tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng lao động gắn với đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia để gia nhập thị trường lao động, lập nghiệp và học tập suốt đời, phát triển sự nghiệp; kịp thời biểu dương, khen thưởng, vinh danh người lao động có tay nghề cao, kỹ năng nghề xuất sắc; tập thể, cá nhân, nhà giáo cộng đồng, doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc đào tạo, phát triển kỹ năng nghề cho nguồn nhân lực của đất nước; tổ chức các hoạt động như thi kỹ năng nghề, hội nghị, tọa đàm về đào tạo và phát triển kỹ năng nghề cho học sinh, sinh viên, người lao động.

PV:NQ

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập