Chi tiết bài viết

Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy: Hội nghị lần thứ 78

17:13, Thứ Ba, 26-9-2023

(Quang Binh Portal) - Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy vừa tiến hành hội nghị lần thứ 78. Đồng chí Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thảo luận, thống nhất với các báo cáo của UBND huyện về thẩm định theo nội dung lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đối với các dự án: Nhà máy Chế biến gỗ rừng trồng tại xã Trường Thủy, Trang trại trồng rau sạch theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Mai Thủy, Dự án Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khe Chu Kê, xã Kim Thủy. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thảo luận và nhận thấy: Mỗi dự án đều phù hợp với các loại quy hoạch trên địa bàn có liên quan, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp của huyện giai đoạn 2021 - 2025. Ban Thường vụ Huyện ủy giao UBND huyện thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định theo nội dung lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với các dự án.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã thảo luận, thống nhất một số ý kiến để tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả và giải ngân nguồn vốn đạt kế hoạch giao đối với các dự án, công trình được đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; thống nhất giao biên chế cho các cơ quan, đơn vị khối Huyện ủy, Mặt trận TQVN và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; thống nhất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đồng chí Trưởng phòng Tư pháp huyện; giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy Công an huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thống nhất đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập Hạng Ba cho 01 cá nhân.

Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua từng trường hợp công nhận 21/21 đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức; thống nhất cho ra khỏi Đảng đối với 01 trường hợp và xóa tên khỏi danh sách đảng viên đối với 03 trường hợp; thông qua danh sách gồm 03 trường hợp đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên đề nghị hưởng trợ cấp lần đầu và 09 trường hợp đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên đề nghị nâng mức trợ cấp theo Quy định số 16-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy giao UBND huyện, các Ban và Văn phòng Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Thường vụ Huyện ủy theo chức năng, nhiệm vụ được phân công theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Hồng Mến (Trung tâm VH-TT&TT Lệ Thủy)

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập