Chi tiết bài viết

Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028

17:12, Thứ Ba, 26-9-2023

(Quang Binh Portal) - Trong 02 ngày 25 và 26/9/2023, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương cùng 245 đại biểu đại diện cho ý chí, sức mạnh đoàn kết của hơn 51.000 đoàn viên Công đoàn trong tỉnh...

Các đại biểu tham dự Đại hội

Nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII đề ra. Với phương châm “Hướng mạnh về cơ sở, tất cả vì đoàn viên, người lao động”, các cấp Công đoàn đã phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc; 86,7% đơn vị, doanh nghiệp ngoài Nhà nước ký kết thỏa ước lao động tập thể; tham mưu, phối hợp tổ chức có chất lượng cuộc gặp gỡ, đối thoại định kỳ hàng năm giữa các đồng chí lãnh đạo tỉnh với công nhân, lao động.

Hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được thực hiện ngày càng hiệu quả; tổ chức tốt hoạt động xã hội, đặc biệt hỗ trợ sửa chữa và xây mới 280 nhà Mái ấm công đoàn với số tiền 7.540 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 12 công trình phúc lợi cho đoàn viên với trị giá 5.059,7 triệu đồng; thăm hỏi, trợ cấp, tặng quà các gia đình công nhân, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách với số tiền trên 104,6 tỷ đồng...

Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới hơn 5.999 đoàn viên, hoàn thành 120% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng được quan tâm, triển khai thường xuyên với hơn 4.715 đoàn viên ưu tú được tổ chức Công đoàn giới thiệu vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.  

Các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức Công đoàn phát động được đông đảo công nhân, viên chức, lao động hưởng ứng. Trong 05 năm có nhiều đề tài, sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, làm lợi cho kinh tế của tỉnh hơn 85,5 tỷ đồng...

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định vị thế, vai trò của các cấp Công đoàn trong tỉnh

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục khẳng định được vị thế, phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động; chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh. Đồng chí cơ bản đồng tình với các chỉ tiêu và 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng thời yêu cầu Đại hội tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu thảo luận; quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả Nghị quyết Đại hội. 

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các cấp Công đoàn cần phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện cho công nhân, lao động được đào tạo nâng cao trình độ để tiếp cận với tiến bộ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, góp phần tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, năng suất lao động và sức cạnh tranh nền kinh tế tỉnh nhà; phát huy tốt hơn nữa vai trò cốt lõi của tổ chức Công đoàn là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, chủ động đi sâu nghiên cứu nắm bắt kịp thời, tâm tư, nguyện vọng của người lao động và những đòi hỏi bức xúc, mâu thuẫn nảy sinh ở cơ sở, tập hợp trí tuệ của công nhân, viên chức, lao động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tổ chức kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật và các chế độ, chính sách; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động... Đồng chí tin tưởng và kỳ vọng công tác Công đoàn của tỉnh sẽ bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm mới, khí thế mới, tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa, cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, góp phần xây dựng Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích của Công đoàn tỉnh Quảng Bình trong nhiệm kỳ qua

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích của Công đoàn tỉnh Quảng Bình trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Bình khóa mới khẩn trương xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết với nội dung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; ưu tiên nguồn lực để thực hiện các khâu đột phá; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn trực thuộc cụ thể hóa thành chương trình công tác phù hợp với từng địa bàn, cơ sở, tránh bệnh hình thức, không hiệu quả; xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất dưới sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng…

Tại Đại hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để bổ sung vào nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023 - 2028, phát huy những ưu điểm tích cực, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, tồn tại; quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đề ra.

 Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Phạm Tiến Nam tái cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

PV Mai Anh

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập