Chi tiết bài viết

Cải cách hành chính để thu hút nhà đầu tư

10:25, Thứ Tư, 27-9-2023

Ban Quản lý Khu kinh tế (QLKKT) tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) trên địa bàn tỉnh. Công tác cải cách hành chính (CCHC) được xác định là khâu đột phá để xây dựng bộ máy cơ quan hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, đáp ứng lòng tin yêu của người dân, doanh nghiệp. Do đó, lãnh đạo Ban QLKKT tỉnh đã quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng CCHC.

Ban QLKKT tỉnh luôn bám sát các đề án, chương trình, kế hoạch CCHC của Trung ương, tỉnh để triển khai hiệu quả các chương trình CCHC. Cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Ban QLKKT tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1800/KH-KKT, ngày 21/12/2022 về kế hoạch CCHC năm 2023. Theo kế hoạch, lãnh đạo ban sẽ giao trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ, trực tiếp chỉ đạo thực hiện nghiêm kế hoạch CCHC và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ theo quy định.

Công tác giải quyết các thủ tục hành chính được cán bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng

Bên cạnh đó, ban cũng triển khai hoạt động tự kiểm tra công tác CCHC tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. Qua kiểm tra, ban sẽ đánh giá đúng thực trạng tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để chấn chỉnh, khắc phục.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cũng như thu hút các nhà đầu tư đến với KCN, KKT, lãnh đạo Ban QLKKT tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), xem các TTHC là một trong những “sản phẩm” của ban, các nhà đầu tư là khách hàng. Việc rà soát, đơn giản hóa TTHC được ban triển khai, công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, quy trình nội bộ giải quyết TTHC; quy chế tiếp nhận, giải quyết TTHC hoặc nhóm TTHC theo hình thức liên thông cùng cấp hoặc theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền.

Tại bộ phận một cửa, ban bố trí công chức đủ trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và năng lực để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC. Hoạt động tác nghiệp của công chức làm việc tại bộ phận một cửa luôn được theo dõi kịp thời, đúng quy định với tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ cao. Quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ xử lý, trả kết quả theo đúng thời hạn, tuân thủ đầy đủ quy trình hệ thống phần mềm một cửa điện tử.

Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban QLKKT tỉnh hiện nay là 62 thủ tục. Từ đầu năm đến nay, ban đã tiếp nhận 118 bộ hồ sơ, giải quyết đúng hạn 112 hồ sơ, chưa đến hạn 6 hồ sơ; 100% hồ sơ được số hóa kết quả giải quyết TTHC.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tổ chức lại các tổ chức hành chính, Ban QLKKT tỉnh đã triển khai sắp xếp lại tổ chức hành chính, từ 8 phòng và tương đương xuống còn 5 phòng và tương đương. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy được phê duyệt, ban kịp thời tiến hành rà soát, kiện toàn các phòng, đơn vị và quy định lại chức năng, nhiệm vụ bảo đảm giảm đầu mối, tránh trùng lặp, chồng chéo trong thực thi nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng và phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số cũng được Ban QLKKT tỉnh quan tâm triển khai, đạt kết quả tích cực. Các nền tảng, hệ thống thông tin hiện đại hóa tiếp tục được vận hành, phát triển, như: Quản lý văn bản và điều hành; quản lý nhân sự, một cửa điện tử; chữ ký số; thanh toán dịch vụ công trực tuyến tại kho bạc, đăng ký áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; quản lý tài sản, kê khai thuế thu nhập cá nhân, kê khai bảo hiểm.

Đến nay, 100% TTHC đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; 100% hồ sơ trực tuyến, việc triển khai thực hiện Đề án 06 được đẩy mạnh, thực hiện tốt, hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia với hệ thống thông tin giải quyết TTHC... 100% các văn bản đi đến (trừ tài liệu thuộc danh mục tài liệu mật, tối mật) được chuyển qua hòm thư công vụ, phần mềm quản lý văn bản tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức biết và thực hiện. Ngoài ra, Ban QLKKT tỉnh còn có trang thông tin điện tử để tra cứu thông tin, hoạt động của cơ quan.

Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư đến với KCN, KKT Quảng Bình

Phó trưởng Ban QLKKT tỉnh Nguyễn Quốc Khánh cho biết, để nâng cao chất lượng CCHC, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, đổi mới phương thức, cách thức quản lý, làm việc; tăng cường đối thoại, nhất là đối thoại với các hiệp hội, doanh nghiệp, người dân; đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường thực hiện rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương theo quy định.
 
Ban sẽ thường xuyên rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, xử lý nghiêm những trường hợp né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, sợ sai theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; động viên, khuyến khích kịp thời cán bộ, công chức dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
 
Cùng với đó, Ban QLKKT tỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong việc xử lý văn bản, hồ sơ công việc, TTHC trên môi trường điện tử nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng cơ quan hành chính phục vụ; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn, phiền hà trong thực thi công vụ. Việc cập nhật, quản lý, theo dõi tài sản công cần được triển khai thường xuyên, đúng quy định, tránh làm thất thoát hoặc sử dụng, sửa chữa tài sản không đúng mục đích và không hiệu quả…
 
Để thực hiện các giải pháp trên hiệu quả, ban sẽ tập trung vào 2 nhóm phương thức, đó là: Quản lý, đào tạo cán bộ, công chức và tập trung áp dụng chuyển đổi số vào công tác điều hành, quản lý.

Theo Báo Quảng Bình

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập