Chi tiết bài viết

Triển khai Quy chế phối hợp trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển

10:25, Thứ Sáu, 29-9-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 27/9/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1935/UBND-KT về việc triển khai Quy chế phối hợp số 90/QCPH-UBND của UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao có liên quan theo Quy chế phối hợp số 90/QCPH-UBND ngày 05/9/2023; giao cơ quan thường trực và cán bộ đầu mối thực hiện; thường xuyên trao đổi thông tin với các cơ quan có liên quan trong tỉnh; định kỳ ngày 23 hàng tháng, 6 tháng, năm tổng hợp, báo cáo tình hình kết quả thực hiện gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo theo quy định.

UBND các huyện, thành phố, thị xã ven biển thông tin tình hình, kết quả thực hiện tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU; hoạt động khai thác thủy sản của đội tàu cá của địa phương; phân công cán bộ theo dõi, giám sát tàu cá không đủ điều kiện, tàu cá có nguy cơ cao khai thác IUU hoạt động và các tàu cá của địa phương hoạt động, neo đậu ngoại tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao đổi thông tin công tác quản lý tàu cá, giám sát hoạt động tàu cá trên biển, giám sát và thực hiện xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thông tin công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất bến, nhập bến; an ninh trật tự có liên quan các tàu cá và thuyền viên tại cảng cá, khu neo đậu tàu cá, khu vực biển nơi có tàu cá thường xuyên neo đậu; kết quả điều tra, xác minh, tham mưu xử lý tàu cá có dấu hiệu vi phạm hoặc vi phạm vùng biển nước ngoài về cập cảng trên địa bàn tỉnh, đối với tàu cá ngoại tỉnh, sau xử lý, chủ động thông báo, trao đổi tình hình kết quả xử lý cho các đơn vị chức năng của tỉnh có tàu cá vi phạm biết để phối hợp xử lý; công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ ngư dân trên biển trên vùng biển của tỉnh, kể cả tàu cá ngoại tỉnh...

PV:NQ

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập