Chi tiết bài viết

Triển khai Dự án Hỗ trợ thí điểm mô hình trồng rừng phòng tránh thiên tai năm 2023

10:25, Thứ Sáu, 29-9-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 27/9/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1934/UBND-KT về việc triển khai Dự án Hỗ trợ thí điểm mô hình trồng rừng phòng tránh thiên tai năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án Hỗ trợ thí điểm mô hình trồng rừng phòng tránh thiên tai tại Quyết định số 3421/QĐ-UBND ngày 07/12/2022. Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai cũng đã có Quyết định số 12/QĐ-QPT ngày 23/8/2023 phê duyệt kinh phí để thực hiện Dự án Hỗ trợ thí điểm mô hình trồng rừng phòng tránh thiên tai tại tỉnh trong năm 2023.

Cụ thể: UBND huyện Quảng Ninh và UBND huyện Lệ Thủy, mỗi huyện được hỗ trợ 1.565.000.000 đồng để trồng 100,0 ha rừng gỗ lớn phòng tránh thiên tai. Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được hỗ trợ 1.108.000.000 đồng để lắp đặt hệ thống camera quan sát, phát hiện sớm cháy rừng.

Để thực hiện các bước tiếp theo của Dự án, tranh thủ nguồn vốn và kịp thời hỗ trợ cho người dân, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, chỉ đạo Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, các địa phương, đơn vị triển khai Dự án; phối hợp với Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai thực hiện các nội dung Dự án đã được phê duyệt.

UBND các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy giao đơn vị có chức năng tổ chức thực hiện hạng mục hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, tổ chức nghiệm thu và hoàn thành các thủ tục thanh toán theo quy định. Ngoài kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai, UBND các huyện cần nghiên cứu bố trí kinh phí đối ứng để thực hiện các nội dung khác có liên quan.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Chi cục Kiểm lâm triển khai thực hiện các bước lập hồ sơ trình phê duyệt để khẩn trương triển khai lắp đặt hệ thống camera quan sát, phát hiện sớm cháy rừng.

PV:NQ

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập