Chi tiết bài viết

Tuyên truyền, phổ biến Quy định không gây mất rừng của EU

10:26, Thứ Sáu, 29-9-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 27/9/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1933/UBND-KT về việc triển khai Khung Kế hoạch hành động thích ứng với Quy định không gây mất rừng của EU.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến Quy định không gây mất rừng mới nhất của EU đến các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người dân, các đối tượng có liên quan để chủ động hội nhập, thích ứng và thực hiện đầy đủ cam kết quốc tế, tuân thủ luật pháp quốc tế quy định cụ thể các sản phẩm nông sản (dầu cọ, đậu nành, gỗ và sản phẩm gỗ, ca cao, cà phê, gia súc, cao su) không gây mất rừng; phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình triển khai Khung Kế hoạch hành động thích ứng với Quy định không gây mất rừng EU; giám sát chặt chẽ vùng nguy cơ rủi ro cao (các vùng trồng xen kẽ, tiếp giáp với rừng tự nhiên) đối với các ngành hàng bị ảnh hưởng bởi EUDR, đặc biệt là gỗ và sản phẩm từ gỗ, cao su; tăng cường tuần tra, giám sát cộng đồng để bảo vệ rừng.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đầu mối, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế (trong đó có Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Tổ chức Sáng kiến thương mại bền vững (IDH), Tổ chức 4C…) thực hiện một số nội dung công việc trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường biện pháp quản lý bảo vệ rừng tự nhiên, đặc biệt diện tích rừng tự nhiên có vị trí gần đường giao thông, dân cư, khu vực tiếp giáp, xen kẽ với rừng trồng, nương rẫy; tập trung chỉ đạo quyết liệt xử lý tình trạng phá rừng, lấn, chiếm đất rừng theo tinh thần Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh, làm cơ sở để lập phương án giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân ổn định sản xuất, phát triển rừng và đảm bảo tính hợp pháp về đất đai và nguồn gốc các sản phẩm nông sản.

Các công ty lâm nghiệp, các ban quản lý rừng tăng cường triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên hiện có, đặc biệt các khu vực tiếp giáp, xen lẫn với rừng tự nhiên; rà soát và xử lý dứt điểm tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng, canh tác nông nghiệp trái pháp luật.

Được biết, ngày 16/5/2023, Ủy ban Châu Âu (EC) đã thông qua Quy định không gây mất rừng (EUDR). Đây là quy định mới nhất của EU liên quan đến vấn đề phát triển xanh và bền vững, trong đó quy định cụ thể về các sản phẩm nông sản không gây mất rừng.

PV:NQ

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập