Chi tiết bài viết

Trồng 60 ha rừng thay thế diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thủy điện La Trọng

14:22, Thứ Sáu, 29-9-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 29/9/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2734/QĐ-UBND về phê duyệt thiết kế, dự toán công trình trồng rừng thay thế diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thủy điện La Trọng.

Theo đó, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng làm chủ đầu tư thực hiện trồng rừng thay thế để thực hiện Dự án Thủy điện La Trọng với diện tích trồng và chăm sóc 60 ha rừng phòng hộ trên lâm phận quản lý của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch), bao gồm: 01 năm trồng và 05 năm chăm sóc theo các giải pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. Thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2028.

Mục đích của việc trồng rừng thay thế diện tích chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Thủy điện La Trọng nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, ổn định diện tích rừng toàn tỉnh.

UBND tỉnh, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thông báo bằng văn bản việc hoàn thành nghĩa vụ trồng rừng thay thế sau khi chủ dự án nộp đủ số tiền vào tài khoản của Quỹ; tham mưu quyết định bố trí vốn trồng rừng thay thế; chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, chỉ đạo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thực hiện trồng rừng thay thế tuân thủ các quy định có liên quan.

PV ĐHà

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập