Chi tiết bài viết

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp thu và giải trình các ý kiến của cử tri

17:23, Thứ Sáu, 29-9-2023

(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 28/9/2023, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) gồm: Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại xã Thanh Thủy (huyện Lệ Thủy) trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Lệ Thủy.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo nhanh tóm tắt nội dung, chương trình làm việc của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 23/10, bế mạc vào ngày 29/11/2023. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 09 dự án luật, 02 dự thảo Nghị quyết, cho ý kiến 08 dự án luật; đồng thời xem xét các vấn đề liên quan đến kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, hoạt động giám sát... và lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. 

Đối với kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau kỳ họp thứ 5 đã hoàn thành lấy ý kiến về việc triển khai thực hiện các luật; giám sát, hoàn thiện các báo cáo giám sát chuyên đề, kiến nghị nhiều vấn đề để chuẩn bị cho việc sửa đổi các luật trong thời gian tới; đồng thời theo dõi, đôn đốc các cơ quan thẩm quyền xem xét một số vụ việc gửi đơn, thư phức tạp kéo dài của công dân và việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Sau khi báo cáo nghe kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, cử tri huyện Lệ Thủy kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc: Đầu tư xây dựng, kiên cố hóa kè Khe Cát, chợ Cưỡi, Trường THCS và THPT Dương Văn An tại xã Thanh Thủy; tu sửa các công trình hồ, đập thủy lợi trên địa bàn; giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng; điều chỉnh chế độ cho người hưởng trợ cấp một lần; đầu tư hệ thống điện chiếu sáng cho tuyến đường liên xã, bảo đảm an toàn giao thông; quy định tiếp công dân; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đề nghị xử lý nghiêm minh hành vi bạo lực học đường; xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng…

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo huyện Lệ Thủy giải trình, làm rõ thêm các nội dung kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của huyện. Đối với các ý kiến liên quan đến chế độ chính sách, cơ sở hạ tầng, đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sự dụng đất, bảo lực học đường… đồng chí giao cho các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục rà soát, giải quyết đảm quyền lợi cho Nhân dân.

PV ĐHà

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập