Chi tiết bài viết

Huyện Quảng Trạch: Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2023 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra

11:14, Thứ Ba, 21-11-2023

(Quang Binh Portal) - Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Trạch lần thứ XXV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 05 năm 2021 - 2025. Bám sát Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, các cơ quan, đơn vị và UBND xã đã xây dựng kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp sát đúng thực tiễn, đạt hiệu quả cao. Do đó, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp của huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Mô hình nhà màng trồng dưa theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn huyện

Theo báo cáo của UBND huyện Quảng Trạch, năm 2023, diện tích các loại cây trồng ổn định, năng suất, sản lượng các cây trồng chủ lực đều tăng và vượt kế hoạch đề ra. Nhiều địa phương tích cực chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên vùng gò đồi diện tích trồng cây ăn quả, cây dược liệu được đầu tư, mở rộng. Tỷ lệ giống lúa mới năng suất, chất lượng cao đem vào sản xuất trên địa bàn đạt hơn 95%. Theo giá so sánh 2010, giá trị sản xuất lĩnh vực trồng trọt ước đạt 354,825 tỷ đồng, đạt 100,95% kế hoạch; giá trị sản xuất lĩnh vực chăn nuôi năm 2023 ước đạt 454,77 tỷ đồng, đạt 100,09% kế hoạch; tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp đạt 54,5%; giá trị sản xuất lĩnh vực lâm nghiệp năm 2023 ước đạt 64,25 tỷ đồng, đạt 100,11% kế hoạch; độ che phủ rừng năm 2023 ước đạt 42,7%, đạt 100,47% kế hoạch; giá trị sản xuất lĩnh vực thủy sản năm 2023 ước đạt 391,3 tỷ đồng, đạt 100,29% kế hoạch; tổng sản lượng thủy sản cả năm ước đạt 14.220 tấn, đạt 106,52% so với kế hoạch…

Nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị kinh tế cho nông dân, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp cùng các đoàn thể cấp huyện thực hiện được 11 mô hình sản xuất trên lĩnh vực nông - lâm - thủy sản và cơ sở chế biến thủy sản; hỗ trợ 02 nhà màng trồng rau quả an toàn tại Quảng Hưng, Liên Trường, mô hình chăn nuôi lợn công nghệ cao tại Quảng Hưng; xây dựng được 05 chuỗi sản xuất ở xã Quảng Kim, Cảnh Dương, Quảng Hưng, Quảng Phương; thực hiện mô hình nuôi biển tại Quảng Đông. Trên địa bàn có các mô hình dự án đang liên kết để hỗ trợ cho một số hợp tác xã (HTX) cũng đã và đang phát huy được hiệu quả kinh tế, một số mô hình được người dân đầu tư lớn, sản xuất tập trung như mô hình chăn nuôi lợn (quy mô từ 100 - 300 con/lứa), gia cầm (quy mô từ 1.000 con trở lên). Một số mô hình áp dụng công nghệ, đối tượng nuôi mới như nuôi lươn không bùn, nuôi hươu, nuôi dúi…

Trong năm, UBND huyện đã tổ chức cho các xã đăng ký xây dựng sản phẩm và hướng dẫn thực hiện chu trình OCOP 06 bước theo quy định; hướng dẫn chủ thể sản xuất xây dựng hồ sơ, tổ chức Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện. Đầu năm 2023, Hội đồng đã đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 theo quy định mới, kết quả có 03 sản phẩm đạt 3 sao, gồm sản phầm: Chân giò xông khói, Gà ủ muối thuốc bắc, Sen ngon Quảng Phương và 03 sản phẩm chuyển Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt 4 sao, gồm: Ngũ cốc dinh dưỡng Tố Nga, Trà sắc xuân Tố Nga và Dầu lạc nguyên chất. Đến hết năm 2023, huyện đã tổ chức Hội đồng đánh giá, phân hạng cho 04 sản phẩm trình cấp có thẩm quyền công nhận sản phẩm OCOP năm 2023, bao gồm: Mực một nắng, nước mắm truyền thống Thủy Nhị, Trà lá sen túi lọc, Gà ri nguyên con ủ muối thảo dược Ngọc Quý.

Về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, dự ước đến ngày 31/12/2023, toàn huyện có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 02 xã so với năm 2022; đạt thêm 07 tiêu chí và phục hồi 11 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí toàn huyện đạt 296 lượt tiêu chí, trung bình đạt 17,41 tiêu chí/xã; có 05 khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 09 vườn mẫu nông thôn mới được công nhận.     

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Số lượng doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp quá thấp; sản xuất theo liên kết chưa tạo được chuỗi giá trị sản phẩm bền vững. Quy mô, sản lượng liên kết, tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế và nhỏ lẻ. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác có hiệu quả cao hơn còn thấp. Tình trạng tàu cá vi phạm quy định về chống khai thác bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định (IUU) vẫn xảy ra. Hoạt động triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm ở một số xã còn thấp. Việc quản lý các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương chưa được chú trọng. Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức việc xây dựng, phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Để đạt được mục tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp đề ra, năm 2024, huyện Quảng Trạch tiếp tục tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật vuôi sau dồn điền đổi thửa theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ nông sản; tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi cây trồng trên những diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, diện tích có khả năng bị hạn, hạn chế tối đa diện tích bỏ hoang; ưu tiên sử dụng loại giống mới có độ thuần cao, tăng diện tích sản xuất giống lúa chất lượng, giống có thời gian sinh trưởng trung và ngắn ngày, giảm dần giống dài ngày, giảm lượng giống gieo, mỗi địa phương sử dụng 02 - 03 loại giống lúa để tiện cho việc tưới tiêu, thu hoạch. 

Mặt khác, toàn huyện sẽ tăng c¬ường công tác thú y, chỉ đạo tốt tiêm phòng các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm đảm bảo nhằm ngăn chặn dịch bệnh xảy ra; tuyên truyền vận động ngư dân chấp hành quy định của pháp luật về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quy định về chống khai thác IUU; thành lập mới, củng cố phát triển, nhân rộng mô hình Tổ đoàn kết, Tổ hợp tác sản xuất trên biển có hiệu quả, đảm bảo an toàn khai thác; nhân rộng đối tượng nuôi mới có hiệu quả kinh tế cao nhằm đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng; tăng cường quản lý bảo vệ rừng, nhất là diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn; tiếp tục thực hiện hỗ trợ, xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả.

Ngoài ra, huyện sẽ xử lý, nhắc nhở kịp thời cơ sở vi phạm quy định an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh  phẩm nông - lâm - thủy sản; hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất mới có quy mô, hàm lượng khoa học công nghệ cao hơn; nhân rộng mô hình sản xuất đã xây dựng, hoạt động có hiệu quả; đồng thời đổi mới phương thức hoạt động của HTX, nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ HTX. 

PV Minh Huyền
 

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập