Chi tiết bài viết

Hỗ trợ hơn 20 tỷ đồng cho chủ tàu cá tham gia khai thác vùng biển xa

14:32, Thứ Ba, 21-11-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 21/11/2023, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3308/QĐ-UBND về việc trích từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg hơn 20 tỷ đồng để hỗ trợ cho chủ tàu cá tham gia khai thác vùng biển xa. 

Cụ thể, UBND tỉnh chuyển về Kho bạc Nhà nước thành phố Đồng Hới hơn 01 tỷ đồng; huyện Bố Trạch hơn 3,5 tỷ đồng; thị xã Ba Đồn hơn 6,3 tỷ đồng; huyện Quảng Trạch hơn 9,4 tỷ đồng để hỗ trợ chi phí mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên, chi phí nhiên liệu đi và về của chuyến biển cho các chủ tàu cá.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính có trách nhiệm đảm bảo kinh phí chi trả; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ các chuyến biển phê duyệt; Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố, thị xã: Quảng Trạch, Bố Trạch, Đồng Hới, Ba Đồn thông báo công khai lịch cấp tiền hỗ trợ cho ngư dân, thuyền viên để ngư dân biết, làm thủ tục lĩnh tiền hỗ trợ.

PV Hồng Mến
 

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập