Chi tiết bài viết

Gặp mặt các câu lạc bộ, nghệ nhân thực hành Di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh

15:56, Thứ Ba, 21-11-2023

(Quang Binh Portal) - Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2023), sáng ngày 21/11/2023, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức gặp mặt các câu lạc bộ, nghệ nhân thực hành Di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình lần thứ I, năm 2023. Dự buổi gặp mặt có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các Hội, Chi hội Di sản văn hóa Việt Nam trực thuộc Hội Di sản văn hóa Việt Nam tỉnh Quảng Bình.

Quảng Bình hiện có 02 DSVHPVT được tổ chức UNESCO đưa vào danh mục các DSVHPVT đại diện của nhân loại; 10 DSVHPVT được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi vào danh mục DSVHPVT Quốc gia và nhiều DSVHPVT có giá trị khác. Các DSVHPVT trên địa bàn tỉnh đều mang sắc thái độc đáo, thể hiện bản sắc đặc trưng riêng của địa phương. 

Để gìn giữ, bảo tồn và phát huy các DSVHPVT, thời gian qua, Quảng Bình đã triển khai đồng bộ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghiên cứu, sưu tầm, hệ thống hóa các tư liệu nhằm đánh giá giá trị của từng DSVHPVT; thực hiện khai thác giá trị DSVHPVT phù hợp và đạt hiệu quả thiết thực, phục vụ công tác giáo dục truyền thống, quảng bá phát triển du lịch và góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của địa phương. Đặc biệt, trong công tác gìn giữ, bảo tồn và phát huy các DSVHPVT có sự đóng góp quan trọng của các nghệ nhân, câu lạc bộ đang nắm giữ kỹ năng, trình diễn, thực hành DSVHPVT. Các câu lạc bộ, nghệ nhân đã có nhiều nỗ lực cống hiến trong sáng tạo, gìn giữ và phát huy những giá trị độc đáo, quý báu của DSVHPVT, góp phần tích cực vào việc bảo vệ những giá trị văn hóa kết tinh từ ngàn đời trở thành một phần quan trọng trong kho tàng di sản văn hóa Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, các nhà nghiên cứu, nghệ nhân đã cùng trao đổi nhiều nội dung nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của nghệ nhân trong việc bảo vệ, phát huy giá trị DSVHPVT, hướng đến xác định hệ giá trị văn hóa tỉnh Quảng Bình; đẩy mạnh vai trò của các câu lạc bộ, nghệ nhân trong việc bảo vệ, phát huy giá trị DSVHPVT trên địa bàn tỉnh; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam nói chung, Quảng Bình nói riêng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; việc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, kế hoạch của Trung ương và tỉnh trong công tác bảo vệ, phát huy giá trị các DSVHPVT…

Tiết mục Diễn xướng tuồng 

Trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho 16 câu lạc bộ có thành tích trong việc trao truyền, thực hành DSVHPVT trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, 16 câu lạc bộ và nhiều cá nhân đã được Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tặng Giấy khen vì có thành tích trong việc trao truyền, thực hành DSVHPVT trên địa bàn tỉnh.

PV:NQ

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập