Chi tiết bài viết

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương thức hoạt động

17:6, Thứ Ba, 21-11-2023

(Quang binh Portal) - Theo thông tin từ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết, bên cạnh chú trọng thực hiện chủ đề năm 2023 là “Tập trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở”, Hội cũng đã xác định khâu đột phá trong đổi mới phương thức hoạt động là ứng dụng công nghệ thông tin.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện khâu đột phá; Đề án về chuyển đổi số/ứng dụng công nghệ thông tin đến năm 2030; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời chỉ đạo các cấp Hội ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm theo dõi, quản lý cán bộ, hội viên trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục duy trì sử dụng Phần mềm hỗ trợ Quản lý Điều hành tác nghiệp - TDOffice. Các cấp Hội đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai hoạt động như tuyên truyền trên mạng xã hội; xây dựng các chương trình, khóa tập huấn nâng cao khả năng tiếp cận ứng dụng công nghệ số, internet cho cán bộ Hội các cấp; sử dụng các phần mềm theo dõi, quản lý cán bộ, hội viên; rà soát, đề xuất để trang bị, cung cấp máy tính cho cơ sở Hội... 

Đến nay, 151/151 cơ sở Hội có máy tính kết nối internet, trong đó 121/151 cơ sở Hội có máy tính riêng. Trang Thông tin điện tử Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, chỉ đạo điều hành và hoạt động của các cấp Hội, 100% cơ sở Hội có trang fanpage, facebook để tuyên truyền; kết nối nhóm zalo cung cấp thông tin…

PV Hồng Lựu

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập