Chi tiết bài viết

Quyết định số 3364/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 về việc cho Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Nguyên Anh II thuê đất tại Khu Công nghiệp Bắc Đồng Hới, xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

15:33, Thứ Sáu, 1-12-2023

Tải file

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập