Chi tiết bài viết

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động

17:10, Thứ Sáu, 14-6-2024

(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, các cấp, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) nhằm phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp, góp phần thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. 

Xác định ATVSLĐ có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong phát triển sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tỉnh đã chỉ đạo triển khai kịp thời chính sách, quy định của pháp luật về ATVSLĐ. Các cấp, ngành, doanh nghiệp trong tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và ý thức của người lao động trong việc thực hiện công tác ATVSLĐ, giảm thiểu TNLĐ, bệnh nghề nghiệp bằng nhiều hình thức như: Tập huấn, huấn luyện trực tiếp, thông qua các cuộc thi, hội nghị, hội thảo chuyên đề; hoạt động đối thoại với Nhân dân, người lao động và với doanh nghiệp; qua công tác thanh tra, kiểm tra; trên các phương tiện thông tin đại chúng... Bên cạnh đó, lực lượng làm công tác ATVSLĐ cũng chủ động tham mưu giúp các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chấp hành tốt pháp luật ATVSLĐ; giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình ATVSLĐ trong sản xuất; đôn đốc, nhắc nhở người lao động chấp hành nội quy lao động tại nơi sản xuất...; thực hiện chế độ, chính sách bảo hộ lao động cho người lao động theo quy định; chủ động rà soát, đánh giá rủi ro, áp dụng biện pháp phòng ngừa nguy cơ, rủi ro gây TNLĐ và bệnh nghề nghiệp. Mặt khác, các doanh nghiệp cũng đã áp dụng nhiều sáng kiến kỹ thuật vào thực tế sản xuất làm tăng năng suất, giảm cường độ lao động cho người lao động, cũng như giảm thiểu tác động môi trường vào điều kiện lao động; có những hình thức tổ chức mới, mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả, đơn giản, gọn nhẹ, tiết kiệm. Nhờ đó đã tạo sự đồng thuận, lan tỏa, huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, người lao động thực hiện các hoạt động bảo đảm ATVSLĐ.

Mặc dù đã triển khai tích cực nhiều biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu TNLĐ, tuy nhiên, theo số liệu thống kê từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 63 vụ TNLĐ, làm 63 người chết và bị thương; trong đó có 13 người chết, 08 người bị thương nặng. Đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, theo báo cáo của các địa phương, ở huyện Quảng Trạch đã xảy ra 01 vụ lao động khai thác thủy sản nội địa bị mất tích và 05 lao động bị thương tại nơi đánh bắt thủy sản; huyện Quảng Ninh xảy ra 02 vụ TNLĐ khai thác đá khiến 02 người tử vong và Bố Trạch cũng xảy ra 02 vụ TNLĐ.

Riêng 5 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 06 vụ TNLĐ làm 06 người tử vong. Đoàn điều tra TNLĐ tỉnh đã thanh tra, xử lý 04 vụ, còn 02 vụ đang tập hợp hồ sơ để tiến hành điều tra.
Các vụ TNLĐ chết người đã được cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh khai báo theo quy định của pháp luật. Qua theo dõi cho thấy, nguyên nhân của các vụ TNLĐ trong sản xuất chủ yếu là do lỗi của người lao động không chấp hành tốt pháp luật giao thông đường bộ, nội quy, quy định làm việc an toàn. Một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động chưa chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa yếu tố nguy hiểm, TNLĐ tại nơi sản xuất; chưa chú trọng việc tổ chức huấn luyện công tác ATVSLĐ cho người lao động.

Để chủ động phòng ngừa và hạn chế TNLĐ, thời gian tới, các cấp, ngành trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn về ATVSLĐ trên phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt tập trung vào các ngành, nghề có nguy cơ cao về TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, biện pháp làm việc an toàn, nhất là trong ngành sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản, xây dựng công trình, ngành điện… Bên cạnh đó, các cấp, ngành tăng cường tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng quản lý Nhà nước về ATVSLĐ cho cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý ATVSLĐ thuộc các huyện, thị xã và thành phố, cán bộ chủ chốt các xã, phường, thị trấn; hướng dẫn, tập huấn công tác ATVSLD cho doanh nghiệp, nhất là các làng nghề, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ; chú trọng thanh tra, kiểm tra liên ngành về công tác ATVSLĐ, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa những nguy cơ có thể gây ra TNLĐ, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc; khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, cải thiện điều kiện lao động và bảo đảm an toàn lao động.

Ngoài ra, các cấp, ngành cũng sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua, phong trào quần chúng, có hình thức tuyên dương, khen thưởng cá nhân, tổ chức làm tốt công tác ATVSLĐ và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; hướng dẫn các loại hình doanh nghiệp thực hiện đầy đủ quy định của Luật ATVSLĐ, nhất là huấn luyện ATVSLĐ, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, quan trắc môi trường lao động...

PV:NQ

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập