Chi tiết bài viết

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đến năm 2030

16:6, Thứ Tư, 19-6-2024

(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu tại Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. 

Mục tiêu của Chương trình là bảo đảm 100% người có công, gia đình người có công với cách mạng được chăm lo toàn diện cả vật chất và tinh thần, có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú; tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế đạt trên 75%, trong đó đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 36%; tỷ lệ thất nghiệp chung duy trì dưới 2,1%; 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; 100% huyện, thị xã, thành phố duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi, duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; trên 95% dân số được quản lý sức khỏe, tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi dưới 14%; tuổi thọ trung bình khoảng 73,7 tuổi; xây dựng được ít nhất 3.100 căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp; phấn đấu nâng cao tỷ lệ nhà ở kiên cố và bản kiên cố đạt 98%...

Bên cạnh đó, Chương trình cũng xác định mục tiêu đến năm 2045 là phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển an sinh xã hội gắn với lợi ích cộng đồng, phát triển hài hòa cả về tăng trưởng kinh tế, chính sách xã hội và môi trường; xây dựng hệ thống chính sách xã hội phát triển toàn diện, bền vững, tiến bộ và công bằng, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội cho Nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng con người Quảng Bình toàn diện.

PV Mai Anh
 

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập