Chi tiết bài viết

Tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024

16:7, Thứ Tư, 19-6-2024

(Quang Binh Portal) -  Sáng ngày 18/6/2024, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lệ Thủy tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024; đề ra phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp giai đoạn 2024 - 2029. 

Hội CCB huyện Lệ Thủy có 10.265 hội viên, 29 tổ chức cơ sở Hội, 184 Chi hội. Hằng năm, 100% cơ sở Hội, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 98,28% hội viên gương mẫu đạt gia đình văn hóa. 05 năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” huyện được triển khai chặt chẽ, toàn diện, có chiều sâu, bám sát các chỉ tiêu thi đua của Hội cấp trên phát động, gắn với phong trào thi đua yêu nước và các nội dung chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. 

Phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế giỏi được phát triển rộng khắp, là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, thu hút, tập hợp các thế hệ CCB tham gia. Đặc biệt, trong phong trào thi đua CCB gương mẫu, Hội CCB các cấp chú trọng đẩy mạnh hoạt động những mô hình phát triển kinh tế, nhiều hội viên thu nhập hằng năm đạt 80 - 100 triệu đồng. Thông qua các phong trào đã góp phần nâng cao đời sống hội viên, tỷ lệ hộ khá của Hội có chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,20%.

Bên cạnh đó, các phong trào CCB tham gia xây dựng quỹ hoạt động thường xuyên, Quỹ nghĩa tình đồng đội, Quỹ vì Trường Sa thân yêu, Quỹ vì người nghèo, Quỹ khuyến học, da cam, đền ơn đáp nghĩa… đều được triển khai đạt nhiều kết quả tốt theo sự vận động của các tổ chức chính quyền, đoàn thể. Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội được quan tâm thực hiện. Trong giai đoạn từ 2019 - 2024, đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 27 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên CCB khó khăn về nhà ở; thăm hỏi, động viên hàng trăm lượt hội viên ốm đau, gặp khó khăn hoạn nạn với số tiền trên 1.347 triệu đồng. 

Thực hiện Cuộc vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, MTTQ và các đoàn thể của huyện đã vận động hội viên, Nhân dân hiến hơn 78.000 m2 đất, trên 635.000 ngày công lao động để mở rộng đường giao thông nông thôn, trong đó có sự đóng góp tích cực của hội viên CCB trên địa bàn huyện.

 Đồng chí Phan Hồng Đăng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024

Giai đoạn 2024 - 2029, Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với thực hiện các phong trào, cuộc vận động của địa phương, đơn vị; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

Hội nghị tiến hành hiệp thương cử đoàn đại biểu gồm 16 đồng chí tham gia hội nghị phong trào thi đua “CCB gương mẫu” tỉnh, giai đoạn 2019 - 2024.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân đã được khen thưởng vì đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024.

CTV Hồng Mến (Trung tâm VH - TT &TT Lệ Thủy)

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập